Ansøgningsskema

Brug det elektroniske ansøgningsskema på denne side til at søge om donation fra COWIfonden.

VIGTIGT
Alle felter i det elektroniske ansøgningsskema SKAL udfyldes. Derudover skal der vedhæftes en uddybende ansøgning, der SKAL indeholde følgende oplysninger:

  • Ansøgeren og dennes baggrund
  • Formålet med og indholdet af den aktivitet, der søges støtte til
  • Forventede resultater og deres samfundsmæssige relevans
  • Aktivitetens nyhedsindhold og interessenter
  • Det ansøgte beløb, specificeret budget (tidsforbrug og ansøgt beløb pr. aktivitet) og tidsplan
  • Underskrevet støtteudtalelse fra institutdirektør/ansvarlig leder og samarbejdspartnere. Støtteudtalesen skal indeholde oplysninger om egenfinansiering

Vær opmærksom på, at COWIfonden IKKE støtter studerende i forbindelse med gennemførelse af deres kandidatstudium, f.eks. studie- og praktikophold.

COWIfonden støtter erhvervs-ph.d.er ansat i COWI.


Institution / organisation / selskab / person
Ansøgers postadresse
Ansøgers navn
Ansøgers e-mail
Bekræft ansøgers e-mail
ProjektnavnEmne
Tidsplan for projektet
Ansøgt beløb
Samlet budget for projektet
Evt. anden finansiering (skriv "ingen" ved ingen anden finansiering)
Kort beskrivelse - projektets formål og forventede resultater (max. 400 ord)
Vedhæft ansøgning