ANSØGNINGSSKEMA

Brug det elektroniske ansøgningsskema på denne side til at søge om donation fra COWIfonden.

VIGTIGT

Alle felter i det elektroniske ansøgningsskema SKAL udfyldes. Derudover skal der vedhæftes en uddybende ansøgning, der SKAL indeholde følgende oplysninger:

  • Ansøgeren og dennes baggrund
  • Formålet med og indholdet af den aktivitet, der søges støtte til
  • Forventede resultater og deres samfundsmæssige relevans
  • Aktivitetens nyhedsindhold og interessenter
  • Det ansøgte beløb, specificeret budget (tidsforbrug og ansøgt beløb pr. aktivitet) og tidsplan
  • Underskrevet støtteudtalelse fra institutdirektør/ansvarlig leder og samarbejdspartnere. Støtteudtalesen skal indeholde oplysninger om egenfinansiering

Vær opmærksom på, at COWIfonden IKKE støtter studerende i forbindelse med gennemførelse af deres kandidatstudium, f.eks. studie- og praktikophold.

COWIfonden støtter erhvervs-ph.d.er ansat i COWI.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark