Hjem / Skip Navigation LinksBestyrelse og administration

Bestyrelse og administration

 

COWIfonden ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, hvoraf seks udpeges og to vælges af medarbejdere i den danske del af koncernen i henhold til Selskabsloven og ét medlem vælges af medarbejderne i den svenske eller norske del af koncernen. Fire af de seks udpegede medlemmer skal være  personer, som beklæder eller har beklædt ledende stillinger indenfor COWI koncernen. De to resterende medlemmer udpeges blandt ansete og uafhængige personer udenfor koncernen.

 


Anton Petersen
Formand

 
Martin P. Bendsøe (DTU)
Næstformand

Suzanne C Beckmann_IMG_9137_110x110_72dpi.jpg 

Suzanne C. Beckmann
Medlem

 
Knud Erik Christensen
Medlem

 
Ejgil Martin Veje
Medlem
 Birgit Farstad Larsen_BIL_110x110_96dpi-a.jpg
Birgit Farstad Larsen
Medlem
 
Jesper Kjølholt
Valgt af medarbejderne

 
Heidi Lund Hansen 
Valgt af medarbejderne


Kristin Sandberg
Valgt af medarbejderne
 

 

Anton Petersen:

 • Tidligere Regional Vice President for COWIs Major Business Line: Bridge, Tunnel and Marine Structures (BTM), født 1950.
 • Medlem af COWIfonden bestyrelse i to perioder fra 1998 til 2001 og senere fra 2009 til 2012, og som formand fra januar 2015.
 • Særlige kompetencer: Har et dybtgående kendskab til COWI både fagligt inden for området broer, tunneler og vandbygning og linjeledelse, baseret på 39 års uafbrudt ansættelse frem til udgangen af 2014. Har i 15 år været leder af Broer, Tunneler og Marine Konstruktioner i COWI og herigennem tilegnet sig en solid international forretnings- og ledelseserfaring. Har bred bestyrelseserfaring fra sit arbejde som bestyrelsesformand i BTM's datterselskaber og i perioder for flere danske selskaber (Dansk Konstruktions- og Betoninstitut, Dansk Stålinstitut, IABSE Danmark, og Dansk Selskab for Bygningsstatik).
 • Ikke uafhængig.

Martin P. Bendsøe:

 • SVP & Dekan, Professor, ved Danmarks Tekniske Højskole, født 1955.
 • Indtrådt maj 2012, næstformand fra maj 2013.
 • Særlige kompetencer: nationale og internationale forhold inden for forskning, uddannelse og innovation, specielt inden for ingeniørteknik.
 • Øvrige ledelseshverv: medlem af bestyrelsen for Idella Fonden.
 • Uafhængig.

Suzanne C. Beckmann:

 • Direktør/Partner, inden da 26 år som forsker og underviser på Handelshøjskolen i Århus, Odense Universitet og senest som Professor på Copenhagen Business School i næsten 20 år, født 1959.
 • Indtrådt maj 2018.
 • Særlige kompetencer: international bestyrelseserfaring, strategi og ledelse, corporate social responsibility, marketing management, forskningsdonationer i privat og offentligt regi.
 • Øvrige ledelseshverv: portefølje af dansk og internationalt udvalgs-, styregruppe- og bestyrelsesarbejde.
 • Uafhængig.

Knud Erik Christensen:

 • Senior Market Director for Major Projects og medlem af COWI Danmarks Management Board, født 1962.
 • Indtrådt maj 2015.
 • Særlige kompetencer: forretningsledelse, internationale kunde- og partnerrelationer samt store komplekse tilbud.
 • Øvrige ledelseshverv: medlem af Advisory Board, DTU Management Engineering.
 • Ikke uafhængig.
 Ejgil Martin Veje:
 • Senior Project Director, født 1954.
 • Indtrådt maj 2017.
 • Særlige kompetencer: omfattende linjeledelses- og projektledelseserfaring fra store internationale anlægsprojekter samt grundigt kendskab til COWI gennem 34 års ansættelse.
 • Øvrige ledelseshverv: medlem af bestyrelsen for COWI Korea.
 • Ikke uafhængig.

Birgit Farstad Larsen:

 • Vice President, Oslo Buildings i COWI Norge, født 1974.
 • Indtrådt januar 2018 .
 • Særlige kompetencer: Bred ledelseserfaring dels fra projektledelse, dels fra personaleledelse og fra arbejde i såvel norske som internationale projekter inden for eget fagområde. Tidligere international direktør og senere udviklingsdirektør i COWI Norge. Totalt 18 år i COWI, heraf 10 år som medlem af COWI Norges Management Board. Den 15. januar 2018 tiltrådte Birgit som Vice President.
 • Øvrige ledelseshverv: RIFs Hovedbestyrelse, BuildingSMART Norway og Næringslivets Sikkerhedsråd. I perioden 2008-2012 i TEKNAs Bistandsforum. De sidste 2 år som formand.
 • Ikke uafhængig.

Jesper Kjølholt:

 • Seniorspecialist og seniorprojektleder, Vand & Miljø Danmark, født 1955.
 • Indvalgt i perioden 1994-2002, indtrådt igen maj 2007 og indvalgt på ny i 2010.
 • Særlige kompetencer: grundigt kendskab til vand- og miljøområdet samt kemikalier, erfaring med F&U og med internationalt projektarbejde.
 • Ikke uafhængig.

Heidi Lund Hansen:

 • Markedschef, Afdelingen for Bygherrerådgivning og arkitektur, født 1970.
 • Medlem af COWIfondens bestyrelsen 2012-2014, valgt som suppleant i 2014 og indtrådt på ny i 2016.
 • Særlige kompetencer: viden om bygherrerådgivning, konkurrencerådgivning og procesrådgivning. Baggrund som erhvervs-ph.d. og er medlem af udvalg for gode læringsmiljøer (UVM). Har særlig viden om COWIs forretning især salgsarbejde. Viden om medarbejderforhold.
 • Ikke uafhængig.

Kristin Sandberg:

 • Gruppchef Geoteknik i COWI Sverige, født 1976.
 • Indtrådt maj 2017.
 • Særlige kompetencer: Uddannet som civilingeniør (MSc) på Chalmers i Sverige inden for Väg- och Vattenbyggnad, og gennem 16 års arbejde i COWI Sverige har Kristin opbygget en unik kompetence inden for geoteknik og fundering, såvel på det faglige som det ledelsesmæssig plan.
 • Øvrige ledelseshverv: Tidligere medlem af bestyrelsen for SGF Väst (Sveriges geotekniske forening, afdeling Vest). Bestyrelsesmedlem for Flygfältsbyrån AB (inkl. FB Engineering AB, FB Engineering AS i Norge og AEC AB) i perioden 2003-2009. Flygfältsbyrån blev COWI AB i 2009.
 • Ikke uafhængig.

Bestyrelsen holder fire ordinære møder pr. år.

Den administrative behandling af ansøgninger om donationer varetages af den teknisk-administrative sekretær, som også kan indhente ekspertudtalelser efter behov. Kvalificerede ansøgninger vurderes i et bedømmelsesudvalg, og udvalgte større ansøgninger behandles af den samlede bestyrelse. 

 
Joan Maj Nielsen

Adm. og teknisk sekretær

 

SIDST OPDATERET: 14.06.2018