Hjem / Skip Navigation LinksBestyrelse og administration

Bestyrelse og administration

 

COWIfonden ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, hvoraf seks udpeges og to vælges af medarbejdere i den danske del af koncernen i henhold til Selskabsloven og ét medlem vælges af medarbejderne i den svenske eller norske del af koncernen. Fire af de seks udpegede medlemmer skal være  personer, som beklæder eller har beklædt ledende stillinger indenfor COWI koncernen. De to resterende medlemmer udpeges blandt ansete og uafhængige personer udenfor koncernen.

 


Anton Petersen
Formand

 
Martin P. Bendsøe (DTU)
Næstformand


Lene Lange (DTU)
Medlem

 TBN_P2_J1J3379_110x110_96dpi.jpg
Terje Bygland Nikolaisen
Medlem

 
Ejgil Martin Veje
Medlem
 
Knud Erik Christensen
Medlem
 
Heidi Lund Hansen 
Valgt af medarbejderne

Kristin Sandberg
Valgt af medarbejderne

Jesper Kjølholt
Valgt af medarbejderne
 

 

Anton Petersen:

 • Tidligere Regional Vice President for COWIs Major Business Line: Bridge, Tunnel and Marine Structures (BTM), født 1950.
 • Medlem af COWIfonden bestyrelse i to perioder fra 1998 til 2001 og senere fra 2009 til 2012, og som formand fra januar 2015.
 • Særlige kompetencer: Har et dybtgående kendskab til COWI både fagligt inden for området broer, tunneler og vandbygning og linjeledelse, baseret på 39 års uafbrudt ansættelse frem til udgangen af 2014. Har i 15 år været leder af Broer, Tunneler og Marine Konstruktioner i COWI og herigennem tilegnet sig en solid international forretnings- og ledelseserfaring. Har bred bestyrelseserfaring fra sit arbejde som bestyrelsesformand i BTM's datterselskaber og i perioder for flere danske selskaber (Dansk Konstruktions- og Betoninstitut, Dansk Stålinstitut, IABSE Danmark, og Dansk Selskab for Bygningsstatik).
 • Ikke uafhængig.

Martin P. Bendsøe:

 • SVP & Dekan, Professor, ved Danmarks Tekniske Højskole, født 1955.
 • Indtrådt maj 2012, næstformand fra maj 2013.
 • Særlige kompetencer: nationale og internationale forhold inden for forskning, uddannelse og innovation, specielt inden for ingeniørteknik.
 • Øvrige ledelseshverv: medlem af bestyrelsen for Idella Fonden.
 • Uafhængig.

Lene Lange:

 • Research Leader and Professor på DTU i Kongens Lyngby fra 2015; inden da 9 år på Københavns Universitet og Aalborg Universitet, 20 år på Novo/Novozymes og 8 år i Sektorforskningen/Danida, født 1948.
 • Indtrådt marts 2011.
 • Særlige kompetencer: international bestyrelseserfaring; F&U ledelse og strategi samt forskningsdonationer i privat og offentligt regi.
 • Øvrige ledelseshverv: portefølje af danske og internationale bestyrelsesposter både som formand og medlem.
 • Uafhængig.

Terje Bygland Nikolaisen:

 • Managing Director for COWI Norge og medlem af COWI Group Management Board (GMB), født 1968.
 • Indtrådt maj 2016.
 • Særlige kompetencer: Omfattende projekterings- og ledelseserfaring fra sit virke som rødgivende ingeniør i Norge. Herudover bestyrelseserfaring fra bestyrelsesarbejde i en række norske selskaber.
 • Øvrige ledelseshverv: Formand for en række af COWI Norge AS datterselskaber.
 • Ikke uafhængig.

 Ejgil Martin Veje:

 • Senior Project Director, født 1954.
 • Indtrådt maj 2017.
 • Særlige kompetencer: omfattende linjeledelses- og projektledelseserfaring fra store internationale anlægsprojekter samt grundigt kendskab til COWI gennem 34 års ansættelse.
 • Øvrige ledelseshverv: medlem af bestyrelsen for COWI Korea.
 • Ikke uafhængig.

Knud Erik Christensen:

 • Senior Market Director for Major Projects og medlem af COWI Danmarks Management Board, født 1962.
 • Indtrådt maj 2015.
 • Særlige kompetencer: forretningsledelse, internationale kunde- og partnerrelationer samt store komplekse tilbud.
 • Øvrige ledelseshverv: medlem af Advisory Board, DTU Management Engineering.
 • Ikke uafhængig.

Heidi Lund Hansen:

 • Markedschef, Afdelingen for Bygherrerådgivning og arkitektur, født 1970.
 • Medlem af COWIfondens bestyrelsen 2012-2014, valgt som suppleant i 2014 og indtrådt på ny i 2016.
 • Særlige kompetencer: viden om bygherrerådgivning, konkurrencerådgivning og procesrådgivning. Baggrund som erhvervs-ph.d. og er medlem af udvalg for gode læringsmiljøer (UVM). Har særlig viden om COWIs forretning især salgsarbejde. Viden om medarbejderforhold.
 • Ikke uafhængig.

Kristin Sandberg:

 • Gruppchef Geoteknik i COWI Sverige, født 1976.
 • Indtrådt maj 2017.
 • Særlige kompetencer: Uddannet som civilingeniør (MSc) på Chalmers i Sverige inden for Väg- och Vattenbyggnad, og gennem 16 års arbejde i COWI Sverige har Kristin opbygget en unik kompetence inden for geoteknik og fundering, såvel på det faglige som det ledelsesmæssig plan.
 • Øvrige ledelseshverv: Tidligere medlem af bestyrelsen for SGF Väst (Sveriges geotekniske forening, afdeling Vest). Bestyrelsesmedlem for Flygfältsbyrån AB (inkl. FB Engineering AB, FB Engineering AS i Norge og AEC AB) i perioden 2003-2009. Flygfältsbyrån blev COWI AB i 2009.
 • Ikke uafhængig.

Jesper Kjølholt:

 • Seniorspecialist og seniorprojektleder, Vand & Miljø Danmark, født 1955.
 • Indvalgt i perioden 1994-2002, indtrådt igen maj 2007 og indvalgt på ny i 2010.
 • Særlige kompetencer: grundigt kendskab til vand- og miljøområdet samt kemikalier, erfaring med F&U og med internationalt projektarbejde.
 • Ikke uafhængig.

Bestyrelsen holder fire ordinære møder pr. år.

Den administrative behandling af ansøgninger om donationer varetages af den teknisk-administrative sekretær, som også kan indhente ekspertudtalelser efter behov. Kvalificerede ansøgninger vurderes i et bedømmelsesudvalg, og udvalgte større ansøgninger behandles af den samlede bestyrelse. 

 
Joan Maj Nielsen

Adm. og teknisk sekretær

 

SIDST OPDATERET: 04.07.2017