Hjem / Skip Navigation LinksOm COWIfonden

Om COWIfonden

Foto: Metroselskabet/Beppe Avallone
COWIfonden er en dansk erhvervsdrivende fond, der skal udvikle COWI-koncernen sammen med dennes ledelse og medarbejdere.

Oprindelse og formål
COWIfonden blev dannet i 1973, da de tidligere partnere overførte deres partnerskab til et aktieselskab med COWIfonden som ejer.

I 2010 blev der skabt en koncernstruktur med COWI Holding A/S som moderselskab. COWIfonden er hovedaktionær i dette selskab, der direkte eller indirekte er hovedaktionær i alle selskaber i COWI-koncernen.

Udover COWIfonden kan alene medarbejdere i COWI-koncernens selskaber købe aktier i COWI Holding A/S.

Ifølge sin fundats skal COWIfonden:

 • Støtte og udbygge COWI-koncernen
 • Støtte relevante formål, primært inden for COWI-koncernens virkeområder og især inden for videreuddannelse og forskning.

Vision og målsætningCOWI-koncernen er en rådgivende virksomhed, som er førende i udvalgte markeder med unikke ydelser.

COWI-koncernen er en lønsom og konkurrencedygtig koncern i Danmark og internationalt.

COWI-koncernen er en virksomhed med høj professionalisme og stærk faglighed, samtidig med at det er en god arbejdsplads.

Alle enheder i COWI-koncernen agerer inden for følgende overordnede værdisæt:

 • Integritet
 • Respekt
 • Uafhængighed
 • Faglig styrke
 • Frihed

COWIfonden støtter med væsentlige donationer forsknings- og udviklingsprojekter på universiteter eller forskningsinstitutioner med langsigtet effekt og perspektiv inden for COWI-koncernens virkeområder.

Fem vigtige rollerCOWIfonden har som sine vigtigste opgaver at:

 • Agere som en aktiv og kompetent ejer med en grundlæggende interesse for COWI-koncernens forretning og udvikling
 • Sikre stabilitet og kontinuitet i COWI-koncernens udvikling
 • Udnytte fondsejerskabet og den nuværende ejerstrukturs fordele til at sikre et stærkt og stabilt økonomisk fundament for COWI-koncernens langsigtede udvikling
 • Fremme et højt fagligt niveau i COWI-koncernens selskaber og inden for rådgivende ingeniørvirksomhed generelt
 • Støtte relevante formål gennem donationer, primært inden for COWI-koncernens virkeområder, og især inden for videreuddannelse og forskning.

SIDST OPDATERET: 11.06.2018