COWIFONDEN

COWIfonden er en dansk erhvervsdrivende fond, der skal udvikle COWI-koncernen sammen med dennes ledelse og medarbejdere.

COWIfonden er underlagt lov om erhvervsdrivende fonde (lov nr. 712 af 25/06/2014), og Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen fører på vegne af Justitsministeriet tilsyn med COWIfonden.

COWIfonden lever op til "Anbefalinger for god Fondsledelse", der er udarbejdet af Komiteen for god Fondsledelse og udsendt december 2014.

COWIfonden støtter universiteter og forskningsinstitutioner med forsknings- og udviklingsprojekter, der har langsigtet effekt og perspektiv inden for COWI-koncernens virkeområder.

COWIfonden in English

Læs mere om COWI-koncernen på www.cowi.dk

SENESTE NYHEDER

DONATIONER TIL INNOVATIONSINITIATIVER

Fast & Furious-programmet er lukket for 2023.

Læs mere

BIER, BROER OG KLIMADATA: ERFARINGER FRA DE FØRSTE INNOVATIONSINITIATIVER

COWIfonden er en dansk erhvervsdrivende fond, der skal udvikle COWI-koncernen sammen med dennes ledelse og medarbejdere.

Læs mere

NY FORMAND OG NYT MEDLEM AF COWIFONDENS BESTYRELSE - MAJ 2023

COWI byder velkommen til David MacKenzie, som er ny formand, og Lars Green Lauridsen, som er nyt medlem af COWIfondens bestyrelse pr. 22. maj 2023. COWIfonden er hovedaktionær i COWI-koncernen.

Læs mere

COWIFONDENS DONATIONER TIL INNOVATIONSINITIATIVER

COWIfonden har uddelt donationer til "FAST & FURIOUS" innovationsinitiativer.

Læs mere

COWIFONDENS DONATIONER EFTERÅR 2022

COWIfonden har uddelt donationer for det andet halvår af 2022, som er tilføjet oversigten over Bevillinger 2022.

Læs mere

NYT MEDLEM AF COWIFONDENS BESTYRELSE - MAJ 2022

COWIfonden byder velkommen til Lisbeth M. Ottosen som nyt medlem af COWIfondens bestyrelse fra d. 25. maj 2022. COWIfonden er hovedaktionær i COWI-koncernen.

Læs mere

COWIFONDENS DONATIONER FORÅR 2022
COWIfonden har uddelt donationer for det første halvår af 2022.

Læs mere
NYT MEDLEM AF COWIFONDENS BESTYRELSE - MARTS 2022

COWIfonden byder velkommen til David MacKenzie som nyt medlem af COWIfondens besty-relse fra marts 2022.

Læs mere

COWIFONDENS DONATIONER EFTERÅR 2021

COWIfonden har uddelt donationer for det andet halvår af 2021.

Læs mere

NYt MEDLEM AF COWIFONDENS BESTYRELSE – MAJ 2021

COWIfonden byder velkommen til Peter Hostrup Rasmussen som nye medlem af COWIfondens bestyrelse fra den 26. maj 2021. COWIfonden er hovedaktionær i COWI-koncernen.

Læs mere 

COWIFONDENS DONATIONER FORÅR 2021

COWIfonden har uddelt donationer for det første halvår af 2021.

Læs mere

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark