COWIFONDEN

COWIfonden er en dansk erhvervsdrivende fond, der skal udvikle COWI-koncernen sammen med dennes ledelse og medarbejdere.

COWIfonden er underlagt lov om erhvervsdrivende fonde (lov nr. 712 af 25/06/2014), og Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen fører på vegne af Justitsministeriet tilsyn med COWIfonden.

COWIfonden lever op til "Anbefalinger for god Fondsledelse", der er udarbejdet af Komiteen for god Fondsledelse og udsendt december 2014.

COWIfonden støtter universiteter og forskningsinstitutioner med forsknings- og udviklingsprojekter, der har langsigtet effekt og perspektiv inden for COWI-koncernens virkeområder.

COWIfonden in English

Læs mere om COWI-koncernen på www.cowi.dk

SENESTE NYHEDER

COWIFONDENS DONATIONER EFTERÅR 2020

COWIfonden har uddelt donationer for det andet halvår af 2020, som er tilføjet oversigten over Bevillinger 2020

Læs mere

NYE MEDLEMMER AF COWIFONDENS BESTYRELSE – MAJ 2020

COWIfonden byder velkommen til Anna Kathrine Bisgaard Sørensen og Marius Sekse som nye medlemmer af COWIfondens bestyrelse fra den 27. maj 2020. COWIfonden er hovedaktionær i COWI-koncernen.

Læs mere 

COWIFONDENS DONATIONER FORÅR 2020

COWIfonden har uddelt donationer for første halvår af 2020.

Læs mere

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark