BESTYRELSE OG ADMINISTRATION

COWIfonden ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, hvoraf seks udpeges og to vælges af medarbejdere i den danske del af koncernen i henhold til Selskabsloven og ét medlem vælges af medarbejderne i den svenske eller norske del af koncernen. Fire af de seks udpegede medlemmer skal være personer, som beklæder eller har beklædt ledende stillinger indenfor COWI koncernen. De to resterende medlemmer udpeges blandt ansete og uafhængige personer udenfor koncernen.

BESTYRELSE

anton petersen

Formand

Martin P. Bendsøe (DTU)

Næstformand

Suzanne C. Beckmann

Medlem

Knud Erik Christensen

Medlem

Ejgil Martin Veje

Medlem

Birgit Farstad Larsen

Medlem

Jesper Kjølholt

Valgt af medarbejderne

Heidi Lund Hansen

Valgt af medarbejderne

Kristin Sandberg

Valgt af medarbejderne

Bestyrelsen holder fire ordinære møder pr. år.

Den administrative behandling af ansøgninger om donationer varetages af den teknisk-administrative sekretær, som også kan indhente ekspertudtalelser efter behov. Kvalificerede ansøgninger vurderes i et bedømmelsesudvalg, og efterfølgende behandles disse af den samlede bestyrelse. 


Joan Maj Nielsen

Adm. og teknisk sekretær

LÆS MERE

Kompetenceprofil for bestyrelsen
Læs mere
Mangfoldighed i bestyrelser
Læs mere

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark