BESTYRELSE OG ADMINISTRATION

COWIfonden ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, hvoraf seks udpeges og to vælges af medarbejdere i den danske del af koncernen i henhold til Selskabsloven og ét medlem vælges af medarbejderne i den svenske eller norske del af koncernen. Fire af de seks udpegede medlemmer skal være personer, som beklæder eller har beklædt ledende stillinger indenfor COWI koncernen. De to resterende medlemmer udpeges blandt ansete og uafhængige personer udenfor koncernen.

BESTYRELSE

david mackenzie

Formand

PETER HOSTRUP RASMUSSEN

Næstformand

Suzanne C. Beckmann

Medlem

LISBETH M. OTTOSEN

Medlem

TINA VEJRUM

Medlem 

Lars Green Lauridsen

Medlem

Heidi Lund Hansen

Valgt af medarbejderne

Marius Sekse

Valgt af medarbejderne

Anna Kathrine Bisgaard Sørensen 

Valgt af medarbejderne 

Bestyrelsen holder fire ordinære møder pr. år.

Den administrative behandling af ansøgninger om donationer varetages af den teknisk-administrative sekretær, som også kan indhente ekspertudtalelser efter behov. Kvalificerede ansøgninger vurderes i et bedømmelsesudvalg, og efterfølgende behandles disse af den samlede bestyrelse. 

Joan Maj Nielsen
Adm. og teknisk sekretær

LÆS MERE

Kompetenceprofil for bestyrelsen
Læs mere
diversitet i bestyrelser
Læs mere

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark