ANTON PETERSEN

formand

 • Tidligere Regional Vice President for COWIs Major Business Line: Bridge, Tunnel and Marine Structures (BTM), født 1950.
 • NUVÆRENDE BESTYRELSESPERIODE:
  Indtrådt: Januar 2015 (formand)
  Udløb af bestyrelsesperiode: 2023
  Medlem af COWIfondens bestyrelse i to perioder fra 1998 til 2001 og senere fra 2009 til 2012.
 • Særlige kompetencer: Har et dybtgående kendskab til COWI både fagligt inden for området broer, tunneler og vandbygning og linjeledelse, baseret på 39 års uafbrudt ansættelse frem til udgangen af 2014. Har i 15 år været leder af Broer, Tunneler og Marine Konstruktioner i COWI og herigennem tilegnet sig en solid international forretnings- og ledelseserfaring. Har bred bestyrelseserfaring fra sit arbejde som bestyrelsesformand i BTM’s datterselskaber og i perioder for flere danske selskaber (Dansk Konstruktions- og Betoninstitut, Dansk Stålinstitut, IABSE Danmark, og Dansk Selskab for Bygningsstatik).
 • Aktieejer: Ja.
 • Ikke uafhængig.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark