DAVID MACKENZIE

Formand

  • Han er Senior technical director, Bridges COWI UK, født 1962.
  • NUVÆRENDE BESTYRELSESPERIODE:
    Indtrådt: Marts 2022
    Udløb af bestyrelsesperiode: Maj 2026
  • Særlige kompetencer: Omfattende erfaring med ingeniørprojekter verden over, med særligt fokus på komplekse konstruktioner. 25 års erfaring med topledelse og virksomhedsledelse.
  • Andre bestyrelsesposter: Medlem af Structural Safety, et britisk råd, der er ansvarlig for at fremsætte anbefalinger om sikkerhed for konstruktioner. Chief examiner i forbindelse med fastlæggelse af kompetencer for Institution of Structural Engineers.
  • Aktionær: Ja.
  • Ikke uafhængig.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark