Heidi Lund Hansen

  • Markedschef, Afdelingen for Bygherrerådgivning og arkitektur, født 1970.
  • Medlem af COWIfondens bestyrelsen 2012-2014, valgt som suppleant i 2014 og indtrådt på ny i 2016.
  • Særlige kompetencer: viden om bygherrerådgivning, konkurrencerådgivning og procesrådgivning. Baggrund som erhvervs-ph.d. og er medlem af udvalg for gode læringsmiljøer (UVM). Har særlig viden om COWIs forretning især salgsarbejde. Viden om medarbejderforhold.
  • Ikke uafhængig.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark