Heidi Lund Hansen

VALGT AF MEDARBEJDERNE

 • Seniorprojektleder, Bygherrerådgivning, født 1970.
 • NUVÆRENDE BESTYRELSESPERIODE:
  Indtrådt: December 2016
  Udløb af bestyrelsesperiode: Maj 2024
  Medlem af COWIfondens bestyrelsen 2012–2014, valgt som suppleant i 2014.
 • Særlige kompetencer: viden om bygherrerådgivning, konkurrencerådgivning og procesrådgivning. Baggrund som erhvervs-ph.d. Har særlig viden om COWIs forretning især skole-, undervisnings- og kulturbyggeri. Viden om medarbejderforhold.
 • Aktieejer: Nej.
 • Ikke uafhængig.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark