Martin P. Bendsøe

NÆSTFORMAND

 • Dr. techn, tidligere SVP, dekan og professor ved Danmarks Tekniske Universitet, født 1955.
 • NUVÆRENDE BESTYRELSESPERIODE:
  Indtrådt: Maj 2012
  Udløb af bestyrelsesperiode: 2022
  Næstformand fra maj 2013.
 • Særlige kompetencer: Nationale og internationale forhold inden for forskning, uddannelse og innovation, specielt inden for ingeniørteknik.
 • Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelserne for Fondation Idella, for Fonden Grethe og Werner Parthums Legat og for Frederiksberg Gymnasium.
 • Aktieejer: Ja.
 • Uafhængig.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark