Martin P. Bendsøe

  • Dr. techn, tidligere SVP, dekan og professor ved Danmarks Tekniske Universitet, født 1955.
  • Indtrådt maj 2012, næstformand fra maj 2013.
  • Særlige kompetencer: nationale og internationale forhold inden for forskning, uddannelse og innovation, specielt inden for ingeniørteknik.
  • Øvrige ledelseshverv: medlem af bestyrelserne for Fondation Idella, for Fonden Grethe og Werner Parthums Legat og for Frederiksberg Gymnasium.
  • Uafhængig.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark