Suzanne C. Beckmann

  • Direktør/Partner i egen rådgivningsvirksomhed, 30 år som forsker og underviser på Handelshøjskolen i Århus, Odense Universitet og senest som Professor på Copenhagen Business School i næsten 20 år, født 1959.
  • Indtrådt maj 2018.
  • Særlige kompetencer: international bestyrelseserfaring, strategi og ledelse, corporate social responsibility, marketing management, forskningsdonationer i privat og offentligt regi.
  • Øvrige ledelseshverv: portefølje af dansk og internationalt udvalgs-, styregruppe- og bestyrelsesarbejde.
  • Uafhængig.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark