Suzanne C. Beckmann

MEDLEM

  • Hun er Dr.rer.soc., Direktør/Partner i egen rådgivningsvirksomhed, 30 år som forsker og underviser på Handelshøjskolen i Århus, Odense Universitet og som Professor på Copenhagen Business School i 20 år indtil 2016, født 1959.
  • NUVÆRENDE BESTYRELSESPERIODE:
    Indtrådt: Maj 2018
    Udløb af bestyrelsesperiode: Maj 2026
  • Særlige kompetencer: International bestyrelseserfaring, strategi og ledelse, ESG investments, corporate social responsibility og SDG, marketing management og kommunikation, forskningsdonationer i privat og offentligt regi.
  • Øvrige ledelseshverv: Portefølje af dansk og internationalt udvalgs-, styregruppeog bestyrelsesarbejde, Censor i det Erhvervsøkonomiske Censorkorps siden 1991.
  • Aktieejer: Ja.
  • Uafhængig.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark