Peter Hostrup Rasmussen

NÆSTFORMAND 

 • Han er Senior Market Director, født 1965.
 • NUVÆRENDE BESTYRELSESPERIODE:
  Indtrådt: Maj 2021
  Udløb af bestyrelsesperiode: Maj 2025
  Medlem af COWIfondens bestyrelse fra 2007 til 2010.
 • Særlige kompetencer: Omfattende erfaring med linjeledelse og ledelseserfaring med internale projekter inden for veje, jernbaner, metro, letbaner og lufthavne, samt grundigt kendskab til COWIs forretning opnået gennem årene siden ansættelsen i 1989.
 • Anden bestyrelseserfaring: Medlem af direktionen i COWI Polska. Medlem af DI-Transport.
 • Aktieejer: Ja.
 • Ikke uafhængig.

VIL DU VIDE MERE?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark