DONATIONER

COWIfonden støtter forsknings- og udviklingsprojekter på universiteter eller forskningsinstitutioner med langsigtet perspektiv og effekt inden for COWI's virkeområder, dvs. rådgivning inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi.

Midlerne

Donationer finansieres af COWIfondens egne midler, der stammer fra udbytte af aktier i COWI Holding A/S samt afkast af værdipapirer. Der uddeles for tiden 10-12 mio. kr. per år.

Læs mere på de underliggende sider om hvilke projekter, der kan modtage støtte og hvordan du søger.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark