DONATIONER

COWIfonden støtter forsknings- og udviklingsprojekter på universiteter, i forskningsinstitutioner og i veletablerede organisationer med langsigtet perspektiv og effekt inden for COWIs virkeområder, dvs. rådgivning inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi.

ANSØGNINGSFRISTER

Der er hvert år to ansøgningsfrister - den 1. april og den 1. oktober kl. 12 (CET).

Ansøgninger behandles hvert år ultimo maj og ultimo november.
Ansøgninger, der indsendes senest 1. april, vil blive besvaret medio juni.
Ansøgninger, der indsendes senest 1. oktober, vil blive besvaret medio december.

MIDLERNE

Donationer finansieres af COWIfondens egne midler, der stammer fra udbytte af aktier i COWI Holding A/S samt afkast af værdipapirer.

ÅRLIGE BEVILLINGER

Typiske bevillinger og bevillingsstørrelser kan ses på hjemmesiden og i COWIfondens årsrapport.

Læs mere på de underliggende sider om hvilke typer af projekter, der kan modtage støtte, og hvordan du søger.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark