HVEM KAN MODTAGE DONATION OG TIL HVILKET FORMÅL?

Støtteværdige projekter karakteriseres ved høj faglighed, langsigtet værdi for samfundet og samfundsmæssig ansvarlighed. Resultater af projekter eller aktiviteter, som COWIfonden støtter, skal være offentligt tilgængelige.

MODTAGERNE

Ved uddelinger prioriteres ansøgere fra lande, hvor COWI-koncernen er etableret, og projekter inden for COWI-koncernens faglige virkeområder.

Universiteter, forskningsinstitutioner, veletablerede organisationer eller enkeltpersoner kan modtage støtte. Aktiviteter der støttes, skal være forankret i et solidt fagligt miljø.

COWIfonden giver midler til tre forskellige typer af aktiviteter:

 • Forskningsaktiviteter og andre projekter
  Mindre uddelinger kan gives til specifikke formål med langsigtet perspektiv.
 • Erhvervs-ph.d.-studier
  Delvis støtte til lønmidler kan gives til erhvervs-ph.d.-studier for ansatte i en COWI-koncernvirksomhed.
 • Innovative forskningsprojekter
  Donationer til innovative forskningsprojekter gives til flerårige projekter eller programmer. Fag-enheder i COWI-koncernen kan deltage i sådanne projekter. Kræver prækvalifikation. 

BETINGELSERNE

Høj faglighed, langsigtet værdi og samfundsmæssig ansvarlighed er betingelser for at opnå støtte.

Resultater af støttede projekter SKAL være offentligt tilgængelige.

ÅRLIGE BEVILLINGER

Typiske bevillingsstørrelser kan ses på hjemmesiden og i COWIfondens årsrapport.

AKTIVITETER

Eksempler på aktiviteter, hvortil der gives støtte:

 • Forskningsprojekter
 • Udstyr til forskningsprojekter
 • Gæsteprofessorater (kortere perioder)
 • Keynote speaker's præsentation på konferencer (udgifter til rejser og akkommodation)
 • Erhvervs-ph.d.-studier for ansatte i en COWI-koncernvirksomhed
 • Andre ph.d.-studier: Særlige udgifter, f.eks. specielt forskningsudstyr og meget høje rejse- og boligomkostninger i forbindelse med forskningsophold.

Der gives IKKE støtte til bl.a. følgende aktiviteter:

 • Aktiviteter i forbindelse med kandidatstudium.
 • MBA og MBA-lignende studier, herunder LLM-studier.
 • Deltagelse i konferencer.
 • Udgivelser af lærebøger.
 • Studerendes gennemførelse af deres uddannelse, herunder kollektive studierejser eller praktikophold mv.
 • Allerede afholdte udgifter.
 • Projekter i geografisk snævre områder, hvor projektet kun har værdi lokalt.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark