HVEM KAN MODTAGE DONATION OG TIL HVILKET FORMÅL?

Støtteværdige projekter karakteriseres ved høj faglighed, langsigtet værdi for samfundet og samfundsmæssig ansvarlighed. Resultater af projekter eller aktiviteter som COWIfonden støtter skal normalt være offentligt tilgængelige.

Modtagerne

Ved uddelinger prioriteres ansøgere fra lande hvor COWI-koncernen er etableret og projekter inden for COWI-koncernens faglige virkeområder.

Universiteter, forskningsinstitutioner, veletablerede organisationer eller enkeltpersoner kan modtage støtte. Aktiviteter der støttes skal normalt være forankret i et solidt fagligt miljø.

Større tematiske donationer kan gives til flerårige projekter eller programmer, gerne med flere parter, som dels bidrager finansielt, dels deltager aktivt i projekterne. Fagenheder i COWI-koncernen kan deltage i sådanne projekter.

Mindre uddelinger kan gives til specifikke formål med langsigtet perspektiv.

Betingelserne

Høj faglighed, langsigtet værdi og samfundsmæssig ansvarlighed er betingelser for at opnå støtte.

Projekter eller aktiviteter, som COWIfonden støtter, skal ligge inden for COWI's værdisæt.

Resultater af støttede projekter SKAL være offentligt tilgængelige.

Projekterne

Eksempler på områder, der kan modtage støtte:

 • Nye forskningsområder
 • Udstyr til forskning
 • Professorater (kortere perioder)
 • Afholdese af konferencer
 • Erhvervs-ph.d.-studier for ansatte i en COWI-koncernvirksomhed inden for strategiske forskningsområder.

Der ydes IKKE støtte til bl.a. følgende:

 • Aktiviteter i forbindelse med opnåelse af kandidatstudium (f.eks. cand. polyt., cand. scient., cand. oecon. og cand. polit.) herunder studieophold og lign.
 • MBA og MBA-lignende studier, herunder LLM studier.
 • Løn og lønrelaterede udgifter i forbindelse med ph.d.-studier og lign. Dog er COWI erhvervs-ph.d'er undtaget. Se ovenfor.
 • Udgifter i forbindelse med ph.d.-studier. Der gives kun støtte til særlige udgifter, f.eks. forskningsudstyr og meget høje rejse- og boligomkostninger i forbindelse med forskningsophold. Dog er COWI erhvervs-ph.d'er undtaget. Se ovenfor.
 • Deltagelse i konferencer
 • Udgivelser af lærebøger
 • Sprogstudier
 • Kollektive studierejser
 • Praktikophold
 • Allerede afholdte udgifter
 • Projekter i geografisk små områder, hvor projektet kun har værdi lokalt.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark