BEVILLINGER 2014

Efterår 2014

Projekttitel Institution Ansøger Bevilling DKK
PSE2015/ESCAPE-25 fælles konference i København DTU Kemiteknik Rafiqul Gani 100.000
Følgerne af eksponering for indendørs kuldioxid på velbefindende, helbred og præstationsevne DTU BYG Xiaojing Zhang 50.000
Alger til biobaserede kemikalier COWI AB Sverige Alexandra Angelbratt 380.000
Analyse af fiberarmerede polymerers varmeegenskaber TU BYG Pierrick Mindykowski 75.424
Bokkapitel i "Handbook of Disaster Risk Reduction & Management" COWI AB Sverige Yvonne Andersson-Sköld 72.200
Bæredygtig ætylen - et nøglekemikalie fra vedvarende kilder Lund Universitet Christian Hulteberg 400.000
Indkøb af laboratorieudstyr til erhvervs-ph.d.-projekt COWI A/S, Trafikanlæg Nord Michael Rosenlund Lodahl 75.000
Internationale Worldwatch seminarer i København - På vej mod en cirkulær økonomi Worldwatch Institute Europe Bo Normander 90.000
Aerodynamisk undersøgelse af flutterfri hængebroer COWI A/S, Bridges International Allan Larsen 125.000
Afholdelse af Thermodynamics 2015 konference DTU Kemiteknik Georgios M. Kontogeorgis 70.000
Numerisk beregning af hvirvelinducerede svingninger i broaerodynamik - Indflydelse af rækværk DTU Mekanisk Teknologi Jens Honore Walther 99.000
NORDROCS 2014 - femte fællesnordiske konference om bekæmpelse af jord- og grundvandsforurening NORDROCS 2014 v/ATV Fonden for Jord og Grundvand Lisbeth Verner 20.000
Projektvurdering af transportinfrastruktur AAU Planlægning Morten Skou Nicolaisen 28.000
Videnskabelig formidling for unge forskere Industrial PhD & Postdoc Assoc. Søren Hansen 10.000
Gæsteprofessorat til Prof. Kwok-Wai Tham fra National University of Singapore DTU BYG Pawel Wargocki 100.000
Deltagelse i AGU 2014, San Francisco DTU Space Livia Kother 10.000
Effekter af oliespild og anvendte responsstrategier på økosystemer i isdækkede arktiske havområder COWI A/S, Natur & Miljø Kirstine Underbjerg Toxværd 650.000

 


Forår 2014

Project title Institution Applicant Donation kr.
Virksomheders strategiske planlægningsramme til at skabe social, miljømæssig og økonomisk værdi Business School Lausanne Munif Muhammed 50.000
Udlandsophold på Purdue University, School of Civil Engineering DTU-BYG Jakob Paamand Waldbjørn 15.325
Strategisk brug af corporate sustainability i danske virksomheder - Hvornår og hvordan skal virksomeder være bæredygtige? AU – Institut for Marketing og Organisation Sylvia Grewatsch 20.000
Evaluation practices in the European Commission COWI A/S Steven Højlund 28.000
Deltagelse i International Water Associations (IWA) 14. internationale konference om "Wetland Systems for Water Pollution Control" (ICWS) AU – Institut for Bioscience Pedro Carvalho 14.465
Dansk-amerikansk netværksprogram om innovation og udvikling af avancerede sandwichelementer til miljørigtige bygninger ved anvendelse af højkvalitetsbeton DTU-Byg Kamil Hodicky 30.000
Forskningsophold ved U.S. Army Engineer Research and Development Center, Risk and Decision Science Focus Area AU – School of Business and Social Science Maja Kadenic 24.000
International erfaring for naturvidenskabelige studerende IAESTE Theis Rune 20.000
Hygrotermiske forhold og emissioner af forurenende stoffer fra "zero waste"-materialer og deres påvirkning af mennesker og indeklima DTU-Byg Barbora Krejcirikova 20.000
UNF Danmark Sæson 2014/2015 UNF Lisa Gundestrup 25.000
Materieloptimering til ikke-lineær dynamisk opførsel Danmarks Tekniske Universitet Niels Frandsen 40.800
Køb af test apparat til karakterisering af isoleringsmaterialer, malingsfilm og fiberkompositter Aalborg Universitet Johnny Jakobsen 100.000
Avanceret måleudstyr til detektion af miljøfremmede stoffer Aalborg Universitet Jes Vollertsen 248.475
Robuste og montagevenlige konstruktionssamlinger til højhusbyggeri Danmarks Tekniske Universitet Linh Cao Hoang 280.000
Kalibrering af måleinstrumenter og indkøb af nye til eksperimentel forskning inden for ventilation Statens Byggeforskningsinstitut Niels C. Bergsøe 113.000
DBSSync - lokal synkronisering af den nationale grundvands- og geotekniske database Jupiter COWI A/S Peter Scharling 147.600
Afgivelse af varme og giftige dampe ved brand i rum, som er isoleret med forskellige materialer Danmarks Tekniske Universitet Grunde Jomaas 200.000
Smectits indflydelse på den måde, ler deformeres på COWI A/S Michael Rosenlund Lodahl 450.000

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark