BEVILLINGER 2016

EFTERÅR 2016

Projekttitel Institution Ansøger Bevilling DKK
Eksternt forskningsophold ved MIT, USA. Udvikling af bygningsenergimodel til dansk by DTU BYG DTU - Civil Engineering Panagiota Gianniou 55.500
Inddragelse af bæredygtighed i hverdagsbeslutninger DTU Peter Fantke 228.311
Forskningsudstyr til simulering af forureninger i drikkevandsforsyning AAU Rafael Wisniewski 221.113
Udvikling af trillingebrodrager SDU Michael Styrk Andersen 135.000
Helhedsprojektering af hulelementer af armeret beton under kombinationslast COWI A/S Kenneth Cassias Kleissl 90.000
Hygrotermiske forhold og forureningsemission fra 'zero waste'-materialer og deres indvirkninger på mennesker og indeklimakvaliteti DTU - Civil Engineering Barbora Krejcirikova 30.000
Energibruk i symjehallar COWI AS og NTNU Erik Rigstad 600.000 NOK
Dronebaseret tilstandsvurdering af infrastruktur COWI A/S, DTU og AAU Alessandro Parodi 450.000
Registrering af jernbaneaktiver COWI A/S og KU Søren Andersen 450.000
Innovation af forretningsmodeller COWI A/S og AU Kristian Løbner 450.000
Virtual reality (VR) i byggeri
AAU, COWI A/S og BIM Equity Jørgen Storm Emborg 2.504.225
Processanlegg for behandling av organisk avfall og kommunalt slam - Produsent af grønn energi, gjødsel og bioprodukter AAU og Aquateam COWI AS Eilen Arctander Vik 2.850.000

 


FORÅR 2016

Projekttitel Institution Ansøger Bevilling DKK
Svejsespændinger i offshore-stålkonstruktioner DTU BYG Michael Joachim Andreassen 344.250
Udstyr til luftmålinger af ultrafine partikler PM0.1 DTU Miljø Teis Nørgaard Mikkelsen 93.650
Avancerede TOC-analyser til bestemmelse af samlet mængde organisk kulstof og samlet mængde kvælstof i vandprøver Aquateam COWI Mona Eftekhar Dadkhah 395.000 NOK
Måling og kvantificering af drivhusgasser fra energi- og affaldsbehandlingsanlæg DTU Miljø Charlotte Scheutz 254.566
ATV's Science and Engineering projekt ATV Lia Leffland 500.000
Termogravimetrisk analyse til udvikling af bæredygtige cementholdige materialer AU - Kemi Wolfgang Kunther 340.000
Kan man forbedre 'værdien' af et klimamodel-ensemble ved hjælp af staistik? DTU Management Engineering Martin Drews 150.000
Ydeevne af membranbaserede varme- og fugtgenvindere SBi/AAU København Ahsan Iqbal 65.000
Modellering af betonbroers bæreevne i samspil med in-situ monitorering COWI A/S
og DTU BYG
Thomas Westergaard Jensen 450.000

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark