Bevillinger 2017

EFTERÅR 2017

Projekttitel Institution Ansøger Bevilling DKK
Advancing Life Cycle Engineering to meet United Naion's Sustainable Development Goals DTU - Management Engineering Michael Hauschild 90,000
Termisk Responsive Bygningsmembraner AAU - Inst. for Arkitektur, Design og Medieteknologi Isak Worre Foged 100,000
Implementering af Bayesk opdatering til levetidsvurdering af betonkonstruktioner – fase 1 COWI North America, Ltd. - Dept. 5210 Bridge Anne-Marie Langlois 400,000
Økonomisk støtte til den eksperimenterende del af den industrielle Ph.d. “Strength of cracked concrete - shear behaviour of arch-shaped members" (Styrke i krakeleret beton, forskydninger i bueformede betonelementer) COWI A/S - Marine and Foundation Engineering Jens-Christian Kragh-Poulsen 365,000
Måling og kvantificering af klimagasser og ammoniak fra komposteringsanlæg DTU - Inst. for Vand og Miljø Charlotte Scheutz 400,000
Oliebaseret opvarmningssystem. Eksperimenter med varmevekslere og energicyklus DTU - Inst. for Mekanisk Teknologi Fredrik Haglind 273,835
Waste to Value COWI AS (Norway), NTNU, DTU and COWI A/S Tore Kofstad 2,530,000 NOK
Hvordan sikrer vi, at vores infrastruktur kan stå i 100 år?
En geomekanisk tilgang til bæredygtig design af infrastruktur og byggeri
COWI A/S and DTU Civil Engineering Ole Hededal Ph.D.

Emil Mejlhede Kinslev
600,000


FORÅR 2017

Projekttitel Institution Ansøger Bevilling DKK
Omsætning og udveksling af CO2 i små søer KU - Biologisk Institut Kaj Sand Jensen 239,491
Udstyr til præcisionsmåling af bevægelser i pælefundamenter - ved anvendelse af fiberoptiske sensorer AU - Ingeniørvidenskab Kenny Kataoka Sørensen 150,000
Optimering af grundvandsmodel-forudsigelser ved brug af avanceret kalibreringsteknik COWI (Ground-water and Geoscience) / GEUS Sachin Karan 475,140
Er fremtidens vådere natur en klimaduks eller klimasyndere? KU - Geovidenskab og Naturforvaltning Jesper Riis Christiansen 321,735
Øget forståelse af potentialet for store ulykker ved større brændstofdepoter COWI - Afd. 1752 Major Bridges International Frank Hedlund 230,000
Forskningsophold ved Institute for Choice, University of South Australia: Modelling the impacts of lifestyle variables and space/time constraints on departure time decisions DTU - Management Engineering Mikkel Thorhauge 50,000
Støtte til europæisk konference i miljøret arrangeret af Aarhus Universitet og Københavns Universitet AU (Juridisk Institut) / KU (Fødevareøkonomisk Institut) Birgitte Egelund Olsen 50,000
Styrken i revnet beton - forskydningsopførsel i bueformede elementer COWI (Marine and Foundation Engineering), DTU Civil Engineering and AU Engineering Jens-Christian Kragh-Poulsen 450,000
Støtte til planlægning af investeringer i vandinfrastruktur vha. hydroøkono-miske modeller COWI (Afd. 1316 Water) / DTU ENV / MIT Raphaël Payet-Burin 520,000


Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark