Bevillinger 2017

EFTERÅR 2017

Projekttitel Institution  Bevillingsmodtager Bevilling DKK
Advancing Life Cycle Engineering to meet United Naion's Sustainable Development Goals DTU - Management Engineering Michael Hauschild 90.000
Termisk Responsive Bygningsmembraner AAU - Inst. for Arkitektur, Design og Medieteknologi Isak Worre Foged 100.000
Implementering af Bayesk opdatering til levetidsvurdering af betonkonstruktioner – fase 1 COWI North America, Ltd. - Dept. 5210 Bridge Anne-Marie Langlois 400.000
Økonomisk støtte til den eksperimenterende del af den industrielle Ph.d. “Strength of cracked concrete - shear behaviour of arch-shaped members" (Styrke i krakeleret beton, forskydninger i bueformede betonelementer) COWI A/S - Marine and Foundation Engineering Jens-Christian Kragh-Poulsen 365.000
Måling og kvantificering af klimagasser og ammoniak fra komposteringsanlæg DTU - Inst. for Vand og Miljø Charlotte Scheutz 400.000
Oliebaseret opvarmningssystem. Eksperimenter med varmevekslere og energicyklus DTU - Inst. for Mekanisk Teknologi Fredrik Haglind 273.835
Waste to Value COWI AS (Norway), NTNU, DTU and COWI A/S Tore Kofstad 2.530.000 NOK
Hvordan sikrer vi, at vores infrastruktur kan stå i 100 år?
En geomekanisk tilgang til bæredygtig design af infrastruktur og byggeri
COWI A/S and DTU Civil Engineering Emil Mejlhede Kinslev 600.000


FORÅR 2017

Projekttitel Institution  Bevillingsmodtager Bevilling DKK
Omsætning og udveksling af CO2 i små søer KU - Biologisk Institut Kaj Sand Jensen 239.491
Udstyr til præcisionsmåling af bevægelser i pælefundamenter - ved anvendelse af fiberoptiske sensorer AU - Ingeniørvidenskab Kenny Kataoka Sørensen 150.000
Optimering af grundvandsmodel-forudsigelser ved brug af avanceret kalibreringsteknik COWI (Ground-water and Geoscience) / GEUS Sachin Karan 475.140
Er fremtidens vådere natur en klimaduks eller klimasyndere? KU - Geovidenskab og Naturforvaltning Jesper Riis Christiansen 321.735
Øget forståelse af potentialet for store ulykker ved større brændstofdepoter COWI - Afd. 1752 Major Bridges International Frank Hedlund 230.000
Forskningsophold ved Institute for Choice, University of South Australia: Modelling the impacts of lifestyle variables and space/time constraints on departure time decisions DTU - Management Engineering Mikkel Thorhauge 50.000
Støtte til europæisk konference i miljøret arrangeret af Aarhus Universitet og Københavns Universitet AU (Juridisk Institut) / KU (Fødevareøkonomisk Institut) Birgitte Egelund Olsen 50.000
Styrken i revnet beton - forskydningsopførsel i bueformede elementer COWI (Marine and Foundation Engineering), DTU Civil Engineering and AU Engineering Jens-Christian Kragh-Poulsen 450.000
Støtte til planlægning af investeringer i vandinfrastruktur vha. hydroøkono-miske modeller COWI (Afd. 1316 Water) / DTU ENV / MIT Raphaël Payet-Burin 520.000


Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark