BEVILLINGER 2018

​FORÅR 2018

Projekttitel Institution Ansøger Bevilling DKK
Unge Forskere - Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence for børn og unge med intresse for naturvidenskab, teknologi eller sundhedsvidenskab Astra - Unge Forskere Katrine Bruhn Holck 150,000
UNF arbejder for udbredelsen af naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) Rasmus Østergaard 150,000
Produktivitetsopti-mering af renoveringsprojekter gennem brugen af lean værktøjer Aarhus University Hasse Højgaard Neve 20,000
CO2-afgasning fra danske søer og vandløb Københavns Universitet Kaj Sand-Jensen 292,263
Brandbeskyttelse af brokabler COWI A/S Jakob Laigaard Jensen 1,003,260
Projektering og optimering af flydebroer. Er beregninger af bølgepåvirkninger tilstrækkeligt akkurate? Danmarks Tekniske Universitet Yanlin Shao 232,142
Kul og kvælstofs betydning for organiske forurenende mikrostoffer i vandmiljøer Aarhus Universitet Pedro Carvalho 305,220
Ultra-mikrovægt til kvantificering af mikrogummi i miljøprøver Aalborg Universitet Asbjørn Haaning Nielsen 116,115
Saltskademysteriet - en rådgiver-udfordring Danmarks Tekniske Universitet Inge Rørig-Dalgaard 300,000
Rum til Recovery - helende arkitektur i psykiatrien. Forskningsophold ved Royal Melbourne Institute of Technology Copenhagen Business School Thorben Simonsen 20,000
Data- og modelbaseret kortlægning af cyklisters adfærd med fokus på cykelinfra-struktur, trængsel og vejbelægning Danmarks Tekniske Universitet Anders Fjendbo Jensen 30,000
NORDROCS 2018 - crossing borders. Fællesnordisk konference om bekæmpelse af
jord- og grundvandsforure-ning
NORDROCS 2018 v/ATV Fonden for Jord og Grundvand Lisbeth Verner 25,000
Effekter for indvidet ved strukturelle forandringer. Forskningsophold på Stanford University Aarhus University Nicolaj Nørgaard Mühlbach 20,000
Forskningsophold ved Berkeley efterår 2018 Aarhus Universitet Carsten Andersen
20,000

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark