BEVILLINGER 2018

Efterår 2018

Projekttitel Institution  Bevillingsmodtager Bevilling
Finansiering af forskning ved Aquateam COWI AS Aquateam COWI AS Jørn Christen Johnsen / Renata Tomczak-Wandzel NOK 4.500.000
Videreudvikling af CAST (Computer-Aided Strut-and-Tie) – analyse- og projekteringsværktøj COWI North Amerika Ltd. Tjen Tjhin DKK 553.010 
ATV’s Science & Engineering Projekt. Fase II ATV Lia Leffland DKK 750.000
Konkretisering og målbarhed af FN's Verdensmål DTU, Inst. for Teknologi, Ledelse og Økonomi Michael Zwicky Hauschild DKK 1.040.000
Reduktion af infralyd – en alternativ støjdæmpningsstrategi med brug af anti-støj og store højtalere COWI A/S Rasmus Lyngdal-Christensen DKK 361.523
COWIfonden støtter international konference om fremtidens arbejdsmiljø IDA Arbejdsmiljø og DTU Management Engineering Rikke Seim DKK 50.000
Forskningsophold ved New South Wales University, Sydney, Australien Integration af gas-, fjernvarme- og elnet – Integreret simuleringsrammeværk DTU Elektro Jiawei Wang DKK 20.000
Forsikringsophold på New York University ved ”The Center for Experimental Social Science” Aarhus Universitet Erla Hronn Hardardottir DKK 20.000

Interaktionen mellem jord og pæl for borede, in situ-støbte pæle i stift ler og blød klippe

Erhvervs-ph.d.-projekt mellem Aarhus Universitet og COWI

COWI A/S og Aarhus Universitet Jannie Knudsen DKK 450.000 
Jannie Knudsen DKK 200.000
Komplekse 3D-betonkonstruktioner -
Computerbaseret beregningsværktøj & eksperimentelle undersøgelser
DTU BYG / COWI BTM Linh Cao Hoang DKK 3.996.750

Blockchain til biobaserede værdikæder - anvendelse af blockchain-teknologi til at sætte fart på bæredygtighed, gennemsigtighed og sporbarhed i biobaserede værdikæder

COWI A/S Asger Strange Olesen DKK 2.999.750

 

 

FORÅR 2018

Projekttitel Institution Bevillingsmodtager Bevilling DKK
Unge Forskere - Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence for børn og unge med intresse for naturvidenskab, teknologi eller sundhedsvidenskab Astra - Unge Forskere Katrine Bruhn Holck  150.000
UNF arbejder for udbredelsen af naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) Rasmus Østergaard  150.000
Produktivitetsopti-mering af renoveringsprojekter gennem brugen af lean værktøjer Aarhus University Hasse Højgaard Neve 20.000
CO2-afgasning fra danske søer og vandløb Københavns Universitet Kaj Sand-Jensen 292.263
Brandbeskyttelse af brokabler COWI A/S Jakob Laigaard Jensen 1.003.260
Projektering og optimering af flydebroer. Er beregninger af bølgepåvirkninger tilstrækkeligt akkurate? Danmarks Tekniske Universitet Yanlin Shao 232.142
Kul og kvælstofs betydning for organiske forurenende mikrostoffer i vandmiljøer Aarhus Universitet Pedro Carvalho 305.220
Ultra-mikrovægt til kvantificering af mikrogummi i miljøprøver Aalborg Universitet Asbjørn Haaning Nielsen 116.115
Saltskademysteriet - en rådgiver-udfordring Danmarks Tekniske Universitet Inge Rørig-Dalgaard 300.000
Rum til Recovery - helende arkitektur i psykiatrien. Forskningsophold ved Royal Melbourne Institute of Technology Copenhagen Business School Thorben Simonsen 20.000
Data- og modelbaseret kortlægning af cyklisters adfærd med fokus på cykelinfra-struktur, trængsel og vejbelægning Danmarks Tekniske Universitet Anders Fjendbo Jensen 30.000
NORDROCS 2018 - crossing borders. Fællesnordisk konference om bekæmpelse af
jord- og grundvandsforure-ning
NORDROCS 2018 v/ATV Fonden for Jord og Grundvand Lisbeth Verner 25.000
Effekter for indvidet ved strukturelle forandringer. Forskningsophold på Stanford University Aarhus University Nicolaj Nørgaard Mühlbach 20.000
Forskningsophold ved Berkeley efterår 2018 Aarhus Universitet Carsten Andersen 20.000

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark