BEVILLINGER 2019

Efterår 2019

Projekttitel Institution
Ansøger Bevilling
Sandsynlighedsrammeværk for agent-baseret modellering i det offentlige rum

Aalborg Universitet
Institut for Byggeri og Anlæg

José Guadalupe Rangel-Ramírez DKK 350.000
Indkøb af udstyr FlowCam 8400

Aalborg Universitet
Institut for Byggeri og Anlæg

Jes Vollertsen DKK 386.500
Forbedring af økosystemtjenester gennem innovativ rensning vha. skånsomme rensningsmuligheder (ECO-GRO) COWI AB, Water & Environment West/ Chalmers University of Technology
Paul Drenning SEK 600.000
Samlinger til betonelementer. Erhvervs-phd.-projekt: "Udvikling af beregningsmodeller for wiresløjfesamlinger"

COWI A/S

Transport Infrastructure, DK South

Søren Gustenhoff Hansen DKK 650.000
Værktøjer til at styrke fodgængers bidrag til en bæredygtig mobilitet i byer

COWI A/S
Urban Planning and Transport

Rasmus Guldborg Jensen DKK 3.999.916
Selvkørende offentlig transport og mikromobilitet i bæredygtig byudvikling i Norden

COWI AS
Trafikk og byutvikling

Jørgen Pedersen DKK 3.000.000

FORÅR 2019

Projekttitel Institution
Ansøger Bevilling
Indkøb af mikrobølgereaktor til teknisk udvikling af genanvendelse af ædelmetal fra affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

Syddansk Universitet

Inst. for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Shuang Ma Andersen DKK 194.021
Måling og forudsigelse af kraftig nedbør. Forskningsophold ved University of Missouri

Aalborg Universitet

Inst. for Byggeri og Anlæg

Søren Thorndahl DKK 50.000
Isbelastning på pæle COWI AB
Henrik Mayor SEK 150.000
International konference om risikostyring for innovation. SRA Nordic 2019

DTU Management

Igor Kozin DKK 30.000
10. internationale konference om modellering og integreret vurdering

DTU Kemiteknik

Krist V. Gernaey DKK 50.000
Øget viden om slitage af beton på hydrauliske konstruktioner
Aarhus Universitet/ COWI BTM
Min Wu / Carola Edvardsen DKK 1.000.000
Opstigende grundfugt i historiske bygninger. Dokumentation af fugtisolering og dræn ved Hørsholm kirke
Nationalmuseet
Poul Klenz Larsen DKK 262.400
Vandreudstillingen "Ørsted på ny". En del af H.C. Ørsted 2020, Danmark fejrer 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen
DTU
Rasmus Larsen DKK 250.000
Gendannelse af frostvæske vha. varmepumpe med issystem

DTU Byg

Lei Fang DKK 499.650
Karakterisering af flydeevnen af grøn beton til 3D printning

DTU Mekanik

Jon Spangenberg DKK 60.070
Transformation af bygge- og anlægsbranchen

DTU Management

Christian Thuesen DKK 250.000
Værktøj til vurdering af grundvandets pesticidsårbarhed COWI A/S
Marianne Jeppesen DKK 675.847
Nordic Steel 2019 Dansk Stålinstitut
Jørn Nielsen DKK 50.000
Automatisk fremstilling af smarte tunnelafsnit

Strathclyde University

Dept. of Civil and Environmental Engineering

Chris Hoy GBP 45.000
Optimering af stabilitet for tvilling-brodæk

COWI A/S

BTM, Bridges International

Maja Rønne DKK 650.000


VIL DU VIDE MERE?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark