BEVILLINGER 2019

Projekttitel Institution
Ansøger Bevilling
Innovative forskningsprojekter
Værktøjer til at styrke fodgængers bidrag til en bæredygtig mobilitet i byer COWI A/S
Urban Planning and Transport
Rasmus Guldborg Jensen DKK 3.999.916
Selvkørende offentlig transport og mikromobilitet i bæredygtig byudvikling i Norden COWI AS
Trafikk og byutvikling
Jørgen Pedersen DKK 3.000.000
Udarbejdelse af ansøgninger     DKK 200.000
Erhvervs-ph.d.
Automatisk fremstilling af smarte tunnelafsnit Strathclyde University

Dept. of Civil and Environmental Engineering
Chris Hoy GBP 45.000
Optimering af stabilitet for tvilling-brodæk COWI A/S

BTM, Bridges International

Maja Rønne DKK 650.000
Forbedring af økosystemtjenester gennem innovativ rensning vha. skånsomme rensningsmuligheder (ECO-GRO) COWI AB, Water & Environment West/ Chalmers University of Technology Paul Drenning SEK 600.000
Samlinger til betonelementer. Erhvervs-phd.-projekt: "Udvikling af beregningsmodeller for wiresløjfesamlinger" COWI A/S

Transport Infrastructure, DK South

Søren Gustenhoff Hansen DKK 650.000
Forskning & udvikling
Isbelastning på pæle
COWI AB Henrik Mayor SEK 150.000
Øget viden om slitage af beton på hydrauliske konstruktioner
Aarhus Universitet/ COWI BTM Min Wu / Carola Edvardsen DKK 1.000.000
Opstigende grundfugt i historiske bygninger. Dokumentation af fugtisolering og dræn ved Hørsholm kirke Nationalmuseet
Poul Klenz Larsen DKK 262.400
Gendannelse af frostvæske vha. varmepumpe med issystem DTU Byg Lei Fang DKK 499.650
Transformation af bygge- og anlægsbranchen DTU Management Christian Thuesen DKK 250.000
Værktøj til vurdering af grundvandets pesticidsårbarhed
COWI A/S Marianne Jeppesen DKK 675.847
Sandsynlighedsrammeværk for agent-baseret modellering i det offentlige rum Aalborg Universitet
Institut for Byggeri og Anlæg
José Guadalupe Rangel-Ramírez DKK 350.000
Gæsteprofessorater
Måling og forudsigelse af kraftig nedbør. Forskningsophold ved University of Missouri Aalborg Universitet

Inst. for Byggeri og Anlæg
Søren Thorndahl DKK 50.000
Konferencer
International konference om risikostyring for innovation. SRA Nordic 2019 DTU Management Igor Kozin DKK 30.000
10. internationale konference om modellering og integreret vurdering DTU Kemiteknik Krist V. Gernaey DKK 50.000
Vandreudstillingen "Ørsted på ny". En del af H.C. Ørsted 2020, Danmark fejrer 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen DTU Rasmus Larsen DKK 250.000
Nordic Steel 2019 Dansk Stålinstitut Jørn Nielsen DKK 50.000
Apparatur
Indkøb af mikrobølgereaktor til teknisk udvikling af genanvendelse af ædelmetal fra affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)
Syddansk Universitet

Inst. for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Shuang Ma Andersen DKK 194.021
Karakterisering af flydeevnen af grøn beton til 3D printning
DTU Mekanik Jon Spangenberg DKK 60.070
Indkøb af udstyr FlowCam 8400

Aalborg Universitet
Institut for Byggeri og Anlæg

Jes Vollertsen
DKK 386.500

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark