BEVILLINGER 2020

Forår 2020

Projekttitel Institution  Ansøger Bevilling 
DKK
Niels Bohr – Videnskabens mester Nordisk Film Produktion
Anna von Lowzow
250.000
Revision af SBi’s fugtanvisninger BUILD AAU (Statens Byggeforskningsinstitut)
Erik Brandt 100.000
Langsigtet ejerskab og værdiskabelse i erhvervsdrivende fonde
Copenhagen Business School
Center for Corporate Governance
 
Steen Thomsen 400.000
6th ProBioRefine workshop
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Kemiteknik
Seyed Soheil Mansouri
30.000
Temperature autoregulation in buildings with vanadium oxide coatings
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Energi
Jean-Claude Grivel
519.924
Indkøb af udstyr: Seriel autoklav til udvikling af næste generation biobrændsel
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Kemi
Martin Nielsen
400.000
COVID-19 cloth masks for Africa
Ingeniører Uden Grænser
Dorte Lindegaard Madsen
100.000
Mining electric-bike-user behaviours from smartphone data, with bike-longer
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Management
Valentino Servizi
18.000
Oversete stoffer i vores grundvand. Identificering af hidtil ukendte forureninger i grund- og drikkevand De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Ulla E. Bollmann
236.435
Reducing carbon footprint of offshore foundations using wind turbine data COWI A/S
Offshore Wind (afd. 1705)
Martin Underlin Østergaard
380.000
Wind tunnel testing of bridge cables with wire meshes Aarhus Universitet
Institut for Ingeniørvidenskab
Lubomir Matejicka
42.750
Forskningsophold ved Graz University of Technology i Østrig Aalborg Universitet
Institut for Byggeri, By og Miljø
Lasse Hedegaard Hansen
20.000
Floating wind – the future of offshore wind energy COWI International
Energy International
 
Erlend Gjelstad Jakobsen 3.250.000 

 

VIL DU VIDE MERE?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark