Bevillinger 2021

Projekttitel

Institution

Ansøger

Bevilling DKK

Innovative forskningsprojekter

Udarbejdelse af ansøgninger

 

 

170.986

Erhvervs-ph.d.

Datadreven identifikation af strukturel nedbrydning af havvindmøller

COWI A/S - Bridges International

Simon Rex

650.000

Forskning & udvikling

Forgrønnelse af vores fremtidige rumopvarmning med grundvand

COWI UK

Sara Mehrabi

1.880.841

COWI som partner i forskningsprojektet FAST: Fire, Acoustic and Structural Properties of Timber Connections

COWI AS - Broer og geoteknik

Martin Cepelka

192.400

Geotekniske testfelter i Danmark. Karakterisering af geotekniske egenskaber af problematiske jordarter og oprettelse af en åben online database

Aarhus Universitet - Institut for byggeri og bygningsdesign

Kenny Kataoka Søresen

474.692

Seismisk reaktion og kinematisk interaktion med monopæle fundamenter

COWI A/S, Energy International

Giovanni Li Destri Nicosia

540.000

Ph.d.-studier

Erosion af kystklipper i Grønland

Københavns Universitet - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Gregor Luetzenburg

60.800

Andet

Vi gør børn og unge interesserede i naturvidenskab

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)

Anita Leth Jensen

225.000


Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark