Bevillinger 2021

Projekttitel

Institution

Ansøger

Bevilling

DKK

Innovative forskningsprojekter
Innovative regnhaver til bæredygtig og effektiv behandling af afløb i byerne, der forurenet med mikroplast, organisk forurenede stoffer og metaller

COWI AB og Chalmers Universitet

Hemanth Gautham Raviharv

3.705.645

 

Udarbejdelse af ansøgninger

 

 

170.986

Erhvervs-ph.d.

Data-drevet identifikation af konstruktionsmæssig forringelse som middel til forlængelse af levetiden af samt administration af havvindmøller

COWI A/S - Bridges International

Simon Rex

650.000

Bømoen Plus Village
Bæredygtig brug af grundvandsressourcer til drikkevand, energikilder og energilagring

COWI AS - Miljø

Christian Rekve Bryn

650.000

Forskning & udvikling

Varmestrøm i komplekse geotemiske systemer for minevand: Udarbejdelse af et digitalt værktøj til evaluering af muligheder for at maksimere minevandsressourcer

COWI UK

Sara Mehrabi

1.880.841

COWI som partner i forskningsprojektet FAST: Fire, Acoustic and Structural Properties of Timber Connections

COWI AS - Broer og geoteknik

Martin Cepelka

192.400

Karakterisering af nationale geotekniske teststeder for en åben database i Danmark

Aarhus Universitet - Institut for byggeri og bygningsdesign

Kenny Kataoka Søresen

474.692

Effekter af seismisk respons og kinematisk samspil ved monopælfundamenter

COWI A/S, Energy International

Giovanni Li Destri Nicosia

540.000

Genbrug af bærende betonelementer - ny metode til vurdering af udvikling af micro-revner

Danmarks Tekniske Universitet - BYG

Lisbeth M. Ottosen

1.000.000

Udvikling af genopretning af tekstilaffald

RISE -SICOMP AB / COWI AB Industri division

Cecilia Mattsson

SEK 1.500.000

Dokumentation af nedbrydning og kildeopsporing af sprøjtemidler i grundvandet

COWI A/S - Miljø og mennesker

Gitte Bukh Pedersen

413.818

Mekanisk resistens på brandhæmmende belægninger

Danmarks Tekniske Universitet - BYG

Luisa Giuliani

349.389

CO₂-effektivitet og afvejning af sikkerhed og bæredygtighed i bebyggede omgivelser

Aalborg Universitet - Institut for Byggeri, By og Miljø

Michael Havbro Faber

180.000

Ph.d.-studier

Kystnær klippeerosion i Grønland

Københavns Universitet - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Gregor Luetzenburg

60.800

Udstyr

Rystebordet, der efterligner bølger på havvindmøllen eller vind på broen

Danmarks Tekniske Universitet - Mekanik

Jan Becker Høgsberg

135.790

Følsom sensor til dronemåling af metan frigivelse fra småsøer, vådområder og andre kilder

Syddansk Universitet - Biologisk Institut

Theis Kragh

195.000

Kalorimeter til undersøgelse af (nye) byggematerialer

Danmarks Tekniske Universitet - BYG

Wolfgang Kunther

228.000

Andet

Vi gør børn og unge interesserede i naturvidenskab

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)

Anita Leth Jensen

225.000

Observatør til forskningsprojekt "Mechanical resistance of intumescent coatings"

COWI A/S

Jakob Laigaard Jensen

50.000


Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark