Vejledning for ansøgere og ansøgningsskema

Henvendelser kan ske ved fremsendelse af e-mail til nedenstående adresse.

Ansøgning til COWIfonden kan kun ske ved fremsendelse (e-mail) af et udfyldt ansøgningsskema. Derudover skal e-mailen vedhæftes en uddybende ansøgning, der SKAL indeholde følgende oplysninger:

  • Ansøgeren og dennes baggrund
  • Formålet med og indholdet af den aktivitet, der søges støtte til
  • Forventede resultater og deres samfundsmæssige relevans
  • Aktivitetens nyhedsindhold og interessenter
  • Det ansøgte beløb, specificeret budget (tidsforbrug og ansøgt beløb pr. aktivitet) og tidsplan
  • Eventuel samtidig henvendelse til andre støttekilder
  • Underskrevet støtteudtalelse fra institutdirektør/ansvarlig leder og samarbejdspartnere. Støtteudtalelsen skal indeholde information om egenfinansiering.

COWIfonden giver ikke støtte aktiviteter i forbindelse med studerendes gennemførelse af deres uddannelse, herunder studie- og praktikophold mv.

COWIfonden støtter erhvervs-ph.d.-studier for ansatte i COWI selskaber.

ANSØGTE BELØB

COWIfonden støtter honorar (løn + OH [175 kr./time]). Projektudgifter støttes som udgangspunkt med 20 % i overhead.

COWIfonden støtter lønomkostninger til erhvervs-ph.d.-studier med 450.000 kr. fordelt med 150.000 kr./år over tre år. Derudover kan der søges om støtte til gennemførelse af forsøg. Der kan kun søges om støtte til erhvervs-ph.d.-studier én gang.

ÅRLIGE DONATIONER

Der støttes årligt 1-2 COWI erhvervs-ph.d.er. De årlige donationer er for tiden 10-12 mio. kr. Donationerne har ingen fast størrelse.

ANSØGNINGSFRISTER

Der er hvert år to ansøgningsfrister - den 1. april og den 1. oktober.
Ansøgninger, der indgives senest 1. april, vil blive besvaret ultimo maj.
Ansøgninger, der indgives senest 1. oktober, vil blive besvaret ultimo november.

COWIfonden støtter ikke aktiviteter der er helt eller delvist afsluttet på behandlingstidspunktet. Ansøgninger behandles hvert år midt maj og midt november.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark