ERHVERVS-PH.D.-STUDIER

HVEM KAN SØGE

Afdelinger i en COWI-koncernvirksomhed.

KRAV TIL SAMARBEJDE MED COWI OG STØTTE FRA OFFENTLIGE ORGANISATIONER

Den ph.d.-studerende skal være ansat i en COWI-koncernvirksomhed og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale om forskningsarbejdet.

Bevillingen gives til afdelingen i COWI-koncernvirksomheden.

For at få støtte fra COWIfonden, er det er krav, at der opnås støtte fra den nationale støtteordning til erhvervs-ph.d.'er, f.eks. Innovationsfonden (DK), Formas (SE), Forskningsrådet (NO) eller anden tilsvarende myndighed (herunder eventuelt EU).

I lande/områder hvor COWI er aktiv og hvor et system for erhvervs-ph.d. ikke forefindes skal strukturen af et konkret projekt (og den tilhørende ansøgning) tage afsæt i de principper for en erhvervs-ph.d., som fremgår af hjemmesiden for Innovationsfonden (DK).

UDARBEJDELSE AF ANSØGNING

Deadline for fremsendelse af detaljeret ansøgning er 1. april og 1. oktober kl. 12.00 (CET). Dokumenter kan ikke eftersendes.

Ansøgningen skal fremsendes til COWIfondens e-mailadresse cowifonden@cowifonden.com som ét Adobe (pdf)-dokument med følgende indhold i nævnte rækkefølge:

 • Udfyldt ansøgningsskema i editerbart format
 • Detaljeret ansøgning
 • Kopi af ansøgning indsendt til Innovationsfonden (DK), Formas (SE), Forskningsrådet (NO) eller anden tilsvarende myndighed.

Den detaljerede ansøgning skal indeholde følgende informationer:

 • Præsentation af erhvervs-ph.d.-kandidaten og vejlederne og deres baggrund
 • Formålet med ph.d.-studiet
 • Forventede resultater og deres samfundsmæssige relevans
 • Ph.d.-studiets nyhedsværdi og målgruppe
 • Det ansøgte beløb
 • Tidsplan og milepæle
 • Eventuel samtidig henvendelse til andre fonde/støttekilder
 • Underskrevet støtteudtalelse fra VP i COWI
 • Kopi af ansøgning indsendt til Innovationsfonden (DK), Formas (SE), Forskningsrådet (NO) eller andre tilsvarende myndigheder. 

Der kan kun søges om støtte til et erhvervs-ph.d.-studium én gang, dvs. tilskud til løn og eventuelle forsøg skal søges samtidigt. Ansøgningen skal indeholde alle relevante udgifter for gennemførelse af studiet. Der kan således ikke efterfølgende søges om yderligere støtte til dækning af forsøg, rejser eller andet.

Besked om COWIfondens afgørelse kan forventes i hhv. midten af juni og december.

SPROG

Ansøgningsskema og ansøgningen skal udarbejdes på engelsk.

ØKONOMISKE RAMMER

COWIfonden støtter lønomkostninger til erhvervs-ph.d.-studier med DKK 500.000 fordelt med DKK 166.667 per år over tre år. Derudover kan der søges om støtte til gennemførelse af forsøg, max. DKK 200.000.

RESULTATER

Det er et krav, at resultaterne af projekterne offentliggøres/er offentligt tilgængelige. Dette kan for eksempel omfatte formidling gennem publicering i internationale tidsskrifter, deltagelse i internationale konferencer, udgivelse af open source software og lignende.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark