FORSKNINGSAKTIVITETER OG ANDRE PROJEKTER

HVEM KAN SØGE

Universiteter, forskningsinstitutioner, veletablerede organisationer eller enkeltpersoner kan søge om midler. Aktiviteter, der støttes, skal være forankret i et solidt fagligt miljø.

UDARBEJDELSE AF ANSØGNING

Deadline for fremsendelse af detaljeret ansøgning er 1. april og 1. oktober kl. 12.00 (CET). Dokumenter kan ikke eftersendes.

Ansøgningen skal fremsendes til COWIfondens e-mailadresse cowifonden@cowifonden.com som tre Adobe/pdf-dokumenter:

Den detaljerede ansøgning skal indeholde følgende informationer:

 • Ansøgeren og dennes baggrund.
 • CV'er for de involverede nøglepersoner (separat dokument).
 • Formålet med og indholdet af den aktivitet, der søges støtte til.
 • Forventede resultater og deres samfundsmæssige relevans.
 • Aktivitetens nyhedsindhold og interessenter.
 • Formidling af de opnåede resultater.
 • Det ansøgte beløb, specificeret budget (tidsforbrug og ansøgt beløb pr. aktivitet) og tidsplan.
 • Eventuel samtidig henvendelse til andre støttekilder.
 • Underskrevet støtteudtalelse fra institutdirektør/ansvarlig leder og samarbejdspartnere. Støtteudtalelsen skal indeholde information om egenfinansiering.

Besked om COWIfondens afgørelse kan forventes i hhv. midten af juni og december.

ØKONOMI

Der skal være overensstemmelse mellem det ansøgte beløb og projektets målsætning.

ØKONOMISKE RAMMER

Typiske bevillingsstørrelser kan ses af hjemmesiden og i COWIfondens årsrapport.

Der kan søges om støtte til:

 • Honorar svarende til lønudgifter/Basic Salary Rate plus DKK 175/time i overhead for alle projektpartnere.
 • Andre projektrelaterede omkostninger (f.eks. udstyr, flybilletter) svarende til de direkte udgifter plus 20% i overhead.

Medfinansiering fra alle involverede parter er en betingelse for støtte. Medfinansiering skal som udgangspunkt være i form af lønomkostninger på projektet. Hvis egenfinansieringen skal bestå af andet end lønomkostninger, skal dette aftales forinden med COWIfonden.

RESULTATER

Det er et krav, at resultaterne af projekterne offentliggøres/er offentligt tilgængelige. Dette kan for eksempel omfatte formidling gennem publicering i internationale tidsskrifter, deltagelse i internationale konferencer, udgivelse af open source software og lignende.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark