Bier, broer og klimadata: Erfaringer fra de første innovationsinitiativer

13.10.2023

Hvad er forskellen imellem broer og flyvemaskiner? Og har vi fundet en ny biart som følge af klimaforandringer?  

COWIfondens første ’awards night’ bød på svarene på disse og mange andre spørgsmål. Her præsenterede de første syv bevillingsmodtagere til hurtige innovationsinitiativer resultaterne af deres forskningsprojekter.  

Projekterne dækkede et bredt felt, lige fra truede bier, simuleringer af det dynamiske respons fra vindlast på kabelbårne broer, et nyt værktøj til kortlægning af klimadata og en vurdering af drivhusgasser.  

Innovativ tænkning og mere hensynsfuld planlægning  

Et af projekterne undersøgte sjældne og truede bier samt potentielt nye arter i Norge som følge af klimaforandringer, og resultaterne var interessante.  

”Den globale biodiversitet er i stærk tilbagegang, og faldet i bibestande er bekymrende,” siger Kaj-Andreas Hanevik, der står bag projektet og er biolog hos COWI.  

I projektet, der blev udført på 15 lokationer i Norge tæt på den svenske grænse, undersøgte han potentielle biologiske hotspots for bier for at finde nye arter.  

Kilde: Kaj-Andreas Hanevik

Hanevik og hans kollega indsamlede prøver fra 37 forskellige biarter. De fandt ikke nogen nye arter i Norge, men opdagede flere næsten truede biarter og én kritisk truet biart.  

Projektet giver COWI mulighed for at levere data til forskere, sikre planlægning, der tager bedre hensyn til miljøet, og udstyre medarbejderne med de højt specialiserede biologiske færdigheder, der er nødvendige for at identificere sjældne biarter.  

”Projektet giver os værdifuld viden om truede bier i Norge, der kan være med til at sikre biernes fremtid,” siger Hanevik.  

Ikke sidste gang  

COWIfonden vil fremover arrangere en ’awards night’ hvert halve år, hvor alle bevillingsmodtagere skal præsentere deres resultater for COWI og COWIfonden.  

Formålet med COWIfondens ’Fast & Furious’-initiativ er at fremme innovation og faglig udvikling. Fonden vil støtte innovative initiativer, som er baseret på løbende diskussioner og samarbejder med partnere, eksperimentelt arbejde samt fysisk og digital prototyping, men også bidrag på workshops, hackathons og konferencer for medarbejdere i COWIs selskaber.  

Du ansøger ved at udfylde denne formular.  

Og hvis du undrer dig over svarene på spørgsmålene fra tidligere, er det første ret indlysende: Broer kan ikke flyve, som Michael Styrk Andersen, en af bevillingsmodtagerne, forklarede i sin præsentation. Hvis du er interesseret i den fulde forklaring samt de øvrige resultater og konklusioner, kan du se hele eventet her:  

Få mere at vide:

Donationer 2023