NYE MEDLEMMER AF COWIFONDENS BESTYRELSE

03.07.2020

COWIfonden byder velkommen til Anna Kathrine Bisgaard Sørensen og Marius Sekse som nye medlemmer af COWIfondens bestyrelse fra den 27. maj 2020. COWIfonden er hovedaktionær i COWI-koncernen.

Som nye interne medlemmer af COWIfondens bestyrelse har COWI Holdings medarbejderne ved medarbejdervalget i januar 2020 indvalgt: Anna Kathrine Bisgaard Sørensen fra Arkitema, der træder ind i Fondens bestyrelse efter Kenneth C. Kleissl, COWI International, Transportation, og Marius Sekse fra COWI AS Norge, der træder ind i stedet for Kristin Sandberg, COWI AB Sverige. Ændringen fandt sted i forbindelse med COWIfondens bestyrelsesmøde d. 27. maj.

Anna Kathrine Bisgaard Sørensen er Kreativ leder i Arkitema Architects, der er et 100 % ejet datterselskab i COWI Holding. Anna Kathrine er uddannet Arkitekt MAA fra AAA i 1997; har en fortid hos SHL Architects, i bl.a. markante kulturprojekter som Aros Artmuseum. Hun er specialist inden for holistisk arkitekturudvikling, orkestrering og ledelse heraf, og efter en bred vifte af projekttyper i Arkitema har hun de seneste år udviklet løsninger til videns- og læringsmiljøer, hvor hun har oparbejdet en bred og dyb erfaring med at re-, samlokalisere, transformere og nybygge videnstunge universitetsmiljøer, biblioteker og skoler med komplekse kundeorganisationer. For Kathrine er bæredygtighed og en cirkulær tankegang kernen i enhver opgaveløsning. Kathrine har en række tillidshverv inden for arkitektur og beslægtede felter. Hun fungerer bl.a. som fagdommer i arkitektkonkurrencer og som censor ved arkitekt- og ingeniørskolerne, samtidig med at hun er oplægsholder inden for sit felt.

Marius Sekse er Udviklingschef og Digital Lead i Transport- og Byudviklingsdivisionen i COWI Norge. Marius har en M.Sc.-grad inden for landskabsarkitektur fra Norges Miljø- og Biovitenskabelige Universitet fra 2006. Efterfølgende har han gennemført en række kurser inden for digitalisering, og i 2020 blev han certificeret inden for Virtual Design and Construction på Stanford University. Marius har været ansat i COWI i Norge siden 2009 og har deltaget i en lang række infrastrukturprojekter, hvor BIM har været et væsentligt fokuselement. Hans kompetenceområder er: digital ledelse og udvikling af tværfaglige projekter, projektledelse og sikkerhedsrådgivning. Marius er en flittig artikelforfatter og foredragsholder ved nationale og internationale konferencer med fokus på landsskabsarkitektur og BIM-projektering. I perioden 2017-2020 har Marius siddet i COWI Holdings bestyrelse som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, og fra 2015-2019 sad han i Advisory Board i forsknings- og udviklingsprojektet Geofuture II, et BIM-platform projekt inden for geoteknikområdet.

Pr. 28. maj 2020 har COWIfondens bestyrelse følgende sammensætning:

  • Anton Petersen (formand)
  • Martin P. Bendsøe (næstformand)
  • Suzanne C. Beckmann
  • Ejgil Martin Veje
  • Anders Jacobsson
  • Tina Vejrum
  • Heidi Lund Hansen
  • Marius Sekse
  • Anna Kathrine Bisgaard Sørensen

VIL DU VIDE MERE?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark