NYT MEDLEM AF COWIFONDENS BESTYRELSE

22.06.2021

COWIfonden byder velkommen til Peter Hostrup Rasmussen som nyt medlem af COWIfondens bestyrelse fra den 26. maj 2021. COWIfonden er hovedaktionær i COWI-koncernen.

Som nyt internt medlem af COWIfondens bestyrelse har vi udpeget:

Peter Hostrup Rasmussen fra COWI A/S, Business Line Denmark, BU5 Transportation, der træder ind i stedet for Ejgil M. Veje, COWI A/S, Business Line International. Ændringen fandt sted i forbindelse med Fondsmødet d. 26. maj 2021.

Peter Hostrup Rasmussen er Diplomingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Haslev fra 1989 med speciale i bygge- og anlægsteknik og har derudover en HD i Marketing Management. Peter blev ansat i Vejafde-lingen i COWI i 1989, og op gennem 1990'erne var han ansvarlig for implementering af et nyt 3D CAD/CAE-vejdesignsystem. Et designsystem, der har været fundamentet for COWIs førende position de seneste mange år inden for vej- og jernbanebygning.

Peter har gennem sin karriere i COWI A/S varetaget en række ledende stillinger. I perioden 2007-2011 var Peter leder (SVP) af region CEE (Central- og Østeuropa), og senere frem til 2016 var Peter Busi-ness Development Director med ansvar for væksten primært inden for jernbaneområdet. Fra 2016 og frem til udgangen af 2020 har Peter været Senior Vice President for Transportation i COWI Danmark. I øjeblikket er Peter Senior Market Director, Transportation BU5, med ansvar for vækst.

Ud over ledelseserfaring i COWI har Peter mange års ledelseserfaring med store infrastruktur projekter i udlandet.

Peter har bestyrelseserfaring fra en række bestyrelsesposter i COWI-datterselskaber, og fra 2010-2012 var Peter formand for FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører i Danmark) og er i dag formand for FRI's infrastrukturudvalg. Fra 2007-2010 var Peter medlem af COWIfondens bestyrelse.

Pr. 27. maj 2021 har COWIfondens bestyrelse følgende sammensætning:

  • Anton Petersen (formand)
  • Martin P. Bendsøe (næstformand)
  • Suzanne C. Beckmann
  • Anders Jacobsson
  • Tina Vejrum
  • Peter Hostrup Rasmussen
  • Heidi Lund Hansen
  • Marius Sekse
  • Anna Kathrine Bisgaard Sørensen

VIL DU VIDE MERE?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark