FAST & FURIOUS DONATIONer Til Hurtige INNOVATIONsINITIATIVEr

20.06.2023

Formål

COWIfonden har besluttet at afsætte 2 millioner DKK i 2023 for at være med til at fremme innovation og faglig udvikling.

COWIfonden vil støtte innovative initiativer, som er baseret på løbende diskussioner og samarbejder med partnere, eksperimentelt arbejde, fysisk og digital prototyping, men også bidrag til workshops, hackathons og konferencer for medarbejdere i COWIs selskaber.

COWIfonden giver ikke støtte til forretningsudvikling og daglig drift i COWI, f.eks. kurser for medarbejdere eller udvikling af IT-værktøjer, som øger medarbejdernes effektivitet. Det er endvidere et krav, at innovationsinitiativet har interesse uden for COWI og gøres tilgængeligt eksternt.

Projekter og aktiviteter skal ligge inden for COWIs faglige virkeområder.

Hvem kan søge

Medarbejdere i COWIs selskaber og samarbejdspartnere i samarbejde med COWI-medarbejdere.

Ansøgningsproces

  • Ansøgninger kan fremsendes kontinuert.
  • Et simpelt ansøgningsskema (link) skal udfyldes på engelsk og fremsendes til COWIfondens e-mailadresse (cowifonden@cowifonden.com).
  • Ansøgere vil sædvanligvis få besked inden for to uger efter fremsendelse af ansøgningsskemaet. COWIfonden behandler ikke ansøgninger i juli måned 2023.

Økonomiske rammer

  • Ansøgere kan søge om 50.000, 75.000 eller 100.000 DKK.
  • Donationen vil blive udbetalt til afdelingen i COWI/Arkitema.

Forudsætninger

  • "Fast & Furious" aktiviteter eller projekter skal afsluttes senest 6 måneder efter modtagelse af bevillingsbrevet.
  • Hvert halve år arrangeres en virtuel "award night", hvor alle bevillingsmodtagere skal pitche (max. 5 min.) deres resultater for COWI og COWIfonden. Denne session vil blive optaget til ekstern brug.
  • For at sikre mulighed for en bred gruppe af ansøgere vil der ikke blive givet donation til den samme ansøger mere end to gange.

Resultater

Resultaterne fra projektet skal publiceres/gøres tilgængelige for offentligheden gennem en pitch. Herudover kan det overvejes at inkludere formidling gennem publicering i internationale magasiner, deltagelse i konferencer, sociale medier, frigivelse af open source-viden og -software og lignende.

Kontaktinformationer

Fondens tekniske og administrative sekretær Joan Maj Nielsen (cowifonden@cowifonden.com) kan kontaktes, såfremt der er behov for yderligere information.