NY FoRMAND og NYT MEDLEM AF COWIFONDENS BESTYRELSE - MAJ 2023

07.06.2023

COWI byder velkommen til David MacKenzie, som er ny formand, og Lars Green Lauridsen, som er nyt medlem af COWIfondens bestyrelse pr. 22. maj 2023. COWIfonden er hovedaktionær i COWI-koncernen.

COWIfonden, som ejer COWI, har fået ny bestyrelsesformand. David MacKenzie overtager efter Anton Petersen, som træder tilbage efter otte år som formand for COWIfondens bestyrelse.

David har været ansat i COWI i 15 år og blev en del af COWI-koncernen, da COWI købte hans daværende firma, Flint & Neill Partnership, i 2008.  David startede i Flint & Neill i 1984 efter at have studeret ved University of Western Australia. Han tilbragte tre år i London og flyttede derefter for at kunne arbejde på Severn Bridge-projektet. I 1988 flyttede han til Californien og tog endnu en uddannelse ved University of California i Berkeley. Han skiftede til Bechtel, hvor han arbejdede med offshore-konstruktioner og broprojekter i hele verden, før han kom tilbage til Flint & Neill i Hong Kong i 1993, hvor han kvalitetssikrede projekteringsmateriale for alle større broer, der skulle opføres i Hong Kong.

I 1996 blev han udnævnt som partner i Flint & Neill og vendte tilbage til Storbritannien i 1997, hvor han arbejdede med høje konstruktioner og broer med lange spænd. Efter at have modtaget adskillige tilbud fra dygtige, internationale rådgivningsvirksomheder besluttede David og hans partner, Ian Firth, at blive en del af COWI, og resten af den succesfulde historie kender vi.

Som nyt internt medlem af COWIfondens bestyrelse har COWIfondens bestyrelse udpeget:

Lars Green Lauridsen, projektdirektør i Global advisory i COWI A/S. Lars Green Lauridsen har bred ledelseserfaring og erfaring fra seniorprojektledelse fra internationale og nationale markeder. Det dækker bredt inden for planlægning og implementering af infrastrukturændringer, areal og klimatilpasning. Lars har indgående kendskab til COWIs forskellige sektorer og organisation.

Lars har arbejdet i COWI siden 2007, primært som senior vice president for forskellige business units.

Lars var medlem af COWI Holding A/S's bestyrelse (2014-2018) og var næstformand fra 2016 til 2018.

Per 22. maj 2023 består COWIfondens bestyrelse af:

  • David MacKenzie (formand)
  • Peter Hostrup Rasmussen (næstformand)
  • Suzanne C. Beckmann
  • Lisbeth M. Ottosen
  • Tina Vejrum
  • Lars Green Lauridsen
  • Heidi Lund Hansen
  • Marius Sekse
  • Anna Kathrine Bisgaard Sørensen.