NYE MEDLEMMER AF COWIFONDENS BESTYRELSE

12.06.2019

COWIfonden byder velkommen til Anders Jacobsson og Tina Vejrum som nye medlemmer af COWIfondens bestyrelse fra 27. maj 2019. COWIfonden er hovedaktionær i COWI-koncernen.

Som nye interne medlemmer af COWIfondens bestyrelse har vi udpeget:
Anders Jacobsson fra COWI AB Sverige, der træder ind i Fondens bestyrelse efter Birgit Farstad fra COWI AS Norge, og Tina Vejrum fra COWI BTM, der træder ind i stedet for Knud Erik Christensen, COWI BTM. Ændringen fandt sted i forbindelse med Fondsmødet d. 27. maj 2019.

Anders Jacobsson er Bachelor of Civil Construction fra Universitetet i Borås, Sverige fra 1994. Anders blev i 2000 ansat i AEC (Advanced Engineering Computation), et datterselskab til COWI AB Sverige, hvor han har varetaget forskellige ledelsesposter. Således har Anders siden 2008 været VD i AEC. I forbindelse med omstruktureringen af COWI AB i 2018 har Anders ligeledes i en periode været fungerende VD for COWI AB. I dag er Anders Senior Vice President for Byggeri i COWI AB.
Anders har bestyrelseserfaring fra sit engagement i en række bestyrelser. Han har bl.a. siddet i bestyrelsen for COWI Projektbyrån AB, COWI Management AB og Vianova Systems.

Tina Vejrum har en M.Sc.-grad fra Danmark Tekniske Universitet (DTU) fra 1993 og efterfølgende en ph.d.-grad i Cable Supported Bridges i 1997. Tina har været ansat i COWI BTM siden 1996 og været involveret i en række markante internationale broprojekter, bl.a. Stonecutters Bridge i Hong Kong, hvortil Tina var udstationeret i 3 år. I dag er Tina Vice President, Major Bridges International.
Tina er aktiv i en række faglige nationale og internationale organisationer og netværk, og siden 2015 har Tina været medlem af IABSE's Executive Committee (International Association of Bridge and Structural Engineering).

Pr. 28 maj 2019 har COWIfondens bestyrelse følgende sammensætning:

  • Anton Petersen (formand)
  • Martin P. Bendsøe (næstformand)
  • Suzanne C. Beckmann
  • Ejgil Martin Veje
  • Anders Jacobsson
  • Tina Vejrum
  • Jesper Kjølholt
  • Heidi Lund Hansen
  • Kristin Sandberg

VIL DU VIDE MERE?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark