NYT MEDLEM AF COWIFONDENS BESTYRELSE

13.02.2018

COWIfonden byder Birgit Farstad Larsen velkommen som nyt bestyrelsesmedlem fra 1. januar 2018. COWIfonden er hovedaktionær i COWI-koncernen.

Som nyt internt medlem af COWIfondens bestyrelse har vi udpeget Birgit Farstad Larsen. Birgit træder ind i fondens bestyrelse, efter at Terje Bygland Nicolaisen trådte ud af fondsbestyrelsen ved udgangen af 2017.

Birgit er uddannet civilingeniør fra Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Fakultet for Byg og Miljøteknik i 1999. Birgit blev ansat i Interconsult i 1999 og fra 2003 i COWI Norge, hvor COWI købte Interconsult. Birgit har en bred ledelseserfaring dels fra projektledelse, dels fra linjeledelse inden for sit fagområde og har arbejdet i såvel norske som internationale projekter. I 2008 blev Birgit udnævnt til international direktør og senere i 2011 blev hun udviklingsdirektør i COWI Norge. Per 15. januar 2018 tiltrådte Birgit jobbet som Vice President i Oslo i division Bygninger.

Birgit er bestyrelsesmedlem i RIF's Hovedbestyrelse, BuildingSMART Norway og Næringslivets Sikkerhedsråd. I perioden 2008-2012 sad Birgit i TEKNA's Bistandsforum. De sidste to år som formand.
Pr. 1. januar 2018 vil COWIfondens bestyrelse have følgende sammensætning:

  • Anton Petersen (formand)
  • Martin P. Bendsøe (næstformand)
  • Lene Lange
  • Knud Erik Christensen
  • Ejgil Martin Veje
  • Birgit Farstad Larsen
  • Jesper Kjølholt
  • Heidi Lund Hansen
  • Kristin Sandberg

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark