Nyt medlem af COWIfondens bestyrelse – Maj 2022

08.08.2022

COWIfonden byder velkommen til Lisbeth M. Ottosen som nyt medlem af COWIfondens bestyrelse fra maj 2022. COWIfonden er hovedaktionær i COWI-koncernen.

Som nyt eksternt medlem af COWIfondens bestyrelse har COWIfondens bestyrelse udpeget:

Lisbeth M. Ottosen, professor og sektionsleder for Materialer og Holdbarhed på Danmarks Tekniske Universitet, DTU Sustain. Hun træder ind i stedet for Martin P. Bendsøe, Dr.techn., tidligere SVP, dekan og professor på Danmarks Tekniske Universitet. Lisbeth indtrådte i bestyrelsen i forbindelse med fondens bestyrelsesmøde den 25. maj 2022.

Lisbeth M. Ottosen er en erfaren forsker. Hendes forskning foregår inden for tre områder i forbindelse med genbrug og genanvendelse af materialer som bidrag til en cirkulær økonomi:

1 Nyttiggørelse af elementære ressourcer så som næringsstoffer og tungmetaller

2 Brug af sekundære ressourcer i produktionen af byggematerialer

3 Ikke-destruktive undersøgelser til dokumentation af bygningsdeles egenskaber mhp. genbrug.

Lisbeth M. Ottosen er meget engageret i arbejdet inden for europæisk standardisering med at imple-mentere cirkulær økonomi i byggesektoren. Desuden står hendes forskningshold i spidsen for og deltager i adskillige Horizon Europe-projekter samt danske projekter inden for cirkulær økonomi. Som underviser blev Lisbeth M. Ottosen og hendes team tildelt 2017-prisen: ”The DTU Award for Develo-ping Teaching and Learning”.

Siden 2018 har Lisbeth M. Ottosen været medlem af DTU’s ”Akademisk Råd”, som har følgende formål: ”Akademisk Råd skal sikre medbestemmelse og medinddragelse vedrørende DTU’s samlede akademiske opgaver.”

COWI har arbejdet sammen med Lisbeth M. Ottosen og hendes team på DTU adskillige gange, primært inden for områderne betons holdbarhed og rensning af grundvand.

Lisbeth M. Ottosens publikationsliste er imponerende. Hun har alene og sammen med kolleger publiceret omkring 300 tidsskrifts- og konferenceartikler.

Pr. 25. maj 2022 har COWIfondens bestyrelse følgende sammensætning:

  • Anton Petersen (formand)
  • Peter Hostrup Rasmussen (næstformand)
  • Suzanne C. Beckmann
  • Lisbeth M. Ottosen
  • Tina Vejrum
  • David MacKenzie
  • Heidi Lund Hansen
  • Marius Sekse
  • Anna Kathrine Bisgaard Sørensen

VIL DU VIDE MERE?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark