COWIfondens privatlivsnotits

COWIfonden anerkender og respekterer individets ret til beskyttelse af personoplysninger. Denne privatlivsnotits indeholder oplysninger omkring hvilke personoplysninger vi indsamler og hvordan oplysningerne behandles.

Alle artikler i denne privatlivsnotits refererer til persondataforordningen (Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council).

COWIfondens privatlivsnotits er senest opdateret den 02.10.2018.

1) Identitet og kontaktoplysninger på COWIfonden

COWIfonden (Den dataansvarlige)
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark
+45 56 40 00 00

For yderligere oplysninger eller vedrørende spørgsmål, kontakt venligst dataprivacy@cowi.com

2) Behandling af personoplysninger

2.1) Bevillingsansøgninger

COWIfonden støtter forsknings- og udviklingsprojekter på universiteter eller forskningsinstitutioner med langsigtet perspektiv og effekt inden for COWIs virkeområder, dvs. rådgivning inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi.

I forbindelse med bevillingsansøgninger indsamler COWIfonden personoplysninger såsom ansøgerens/ansøgernes navn, adresse, CV og andre personoplysninger opgivet i forbindelse med bevillingsansøgningen. Personoplysningerne behandles for at kunne vurdere ansøgningen. Ansøgningen, og de dertilhørende personoplysninger, kan offentliggøres på COWIfondens hjemmeside og i COWIfondens årsrapport. Personoplysningerne behandles ligeledes som led i COWIfondens administration af bevillingen, såfremt COWIfonden har ydet støtte til projektet.

Behandlingsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er baseret på artikel 6 (1)(a), og er således baseret på ansøgerens samtykke. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte COWIfonden i overensstemmelse med afsnit 1.

Personoplysningerne er indsamlet gennem bevillingsansøgningen.

2.2) Brug af COWIfondens hjemmesider

COWIfonden indsamler personoplysninger i forbindelse med dit besøg til COWIfondens hjemmesider, herunder personoplysninger såsom IP-adresse, geografiske placering, tidspunktet for besøget, browsertype, sprog, operativsystem, skærmopløsning og oplysninger omkring andre hjemmesider du har besøgt forinden besøget af COWIfondens hjemmesider gennem cookies.

Behandlingsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er baseret på artikel 6 (1)(f), og er således baseret på COWIfondens legitime interesse i at forbedre besøgsoplevelsen i forhold til den besøgendes udstyr og lokalitet. Læs venligst vores Cookie-politik for yderligere oplysninger.

Personoplysningerne er indsamlet direkte hos dig samt gennem tredjepartscookies.

Bemærk venligst at COWIfondens hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider, som ikke er kontrolleret af COWIfonden. COWIfonden er ikke ansvarlig for indholdet af disse hjemmesider, herunder eventuelle privatlivsnotitser som kan fremgår af disse.

2.3) Indsigtsbegæring

Behandler COWIfonden personoplysninger om dig, er du berettiget til at søge om indsigtsbegæring i disse oplysninger. I forbindelse med din indsigtsbegæring, vil COWIfonden anmode om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer og eventuelt andre personoplysninger. Disse personoplysninger er nødvendige for at kunne behandle din indsigtsbegæring, samt for at COWIfonden kan identificere din identitet.

Behandlingsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er baseret på artikel 6 (1)(c), og er således baseret på en retlig forpligtelse som COWIfonden er genstand for.

Personoplysningerne er indsamlet direkte hos dig.

3) Modtagere af personoplysningerne

Personoplysningerne som refereret til under afsnit 2 kan blive videregivet til følgende kategorier af modtagere, såfremt COWIfonden er forpligtet til det, eller såfremt det følger en legitim interesse: 

 • Personoplysningerne kan videregives til COWI A/S samt dertilhørende datterselskaber.
 • Personoplysningerne kan videregives til offentlige myndigheder, herunder indberetning til SKAT.
 • Personoplysningerne kan blive videregivet til eksterne leverandører, herunder selvstændige databehandlere og dataansvarlige.
 • I relation til brugen af COWIfondens hjemmesider, kan personoplysninger blive videregivet til selvstændige tredjeparter i forbindelse med brug af tredjepartscookies.

4) Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller til en international organisation

COWIfonden anvender servere placeret i COWI A/S, som kan tilgås fra tredjelande. Personoplysningerne, som COWIfonden behandler, kan blive overført til tredjelande uden for EU/EØS, herunder Bahrain, Canada, Kina, Hong Kong, Indien, Mozambique, Oman, Qatar, Singapore, Sydkorea, Tanzania, Tyrkiet, UAE, UK og USA. COWI A/S har indgået de fornødne garantier til at beskytte disse overførsler. En kopi af garantierne kan indhentes ved at rette henvendelse til dataprivacy@cowi.com

5) Personoplysningernes opbevaringsperiode

COWIfonden opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til de formål som oplysningerne er indsamlet til.

 • Personoplysninger i forhold til bevillingsansøgninger opbevares i op til fem år, hvorefter de slettes.
 • Personoplysninger som indsamles i forbindelse med brug af COWIfondens hjemmesider opbevares i op til to år, hvorefter de slettes. Opbevaringsperioden for tredjepartscookies kan variere. Læs venligst vores Cookie-politik for yderligere oplysninger.
 • Personoplysninger som behandles i forbindelse med en indsigtsbegæring opbevares i op til to år efter sidste handling, hvorefter de slettes.

6) Dine rettigheder

Under gælde persondatalovgivning har du en række rettigheder i relation til behandlingen af dine personoplysninger:

 • Retten til indsigt: Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger som COWI behandler om dig, samt yderligere oplysninger vedrørende behandlingen.
 • Retten til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet, samt ret til at få fyldestgjort oplysninger hvis de er ufuldstændige.
 • Retten til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få personoplysningerne slettet, før COWIfondens generelle sletningsøjeblik finder sted.
 • Retten til behandlingsbegrænsning: I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Såfremt du har ret til at begrænse behandlingen, må COWIfonden fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaringen – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Retten til indsigelse: I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Retten til dataportabilitet: I visse tilfælde har du ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Retten til trække samtykket tilbage: Såfremt behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, da har du, til enhver tid, ret til at trække sit samtykke tilbage. Samtykkets tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af COWIfondens behandling af personoplysninger op til tilbagetrækningen. Samtykket kan tilbagetrækkes ved at rette henvendelse til COWIfonden som anført under afsnit 1.

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger angående dine rettigheder bedes du rette henvendelse til din nationale tilsynsmyndighed.

7) Klageadgang

Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, bedes du rette henvendelse til COWIfonden som anført under afsnit 1.

Du har også mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger ved at rette henvendelse til din nationale tilsynsmyndighed. Den nationale tilsynsmyndighed som er ansvarlig for COWIfonden er Datatilsynet i Danmark.

Vil du vide mere?

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark